Vrijwillige onthaalmedewerker (m/v/x) Humanitaire HUB, Brussel

CONTEXT

Dokters van de Wereld België is een medische ngo, lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld en is aanwezig in verschilllende landen waaronder België. Net als in het hele land verzorgt Dokters van de Wereld in Brussel de meest kwetsbare personen en personen die van zorg uitgesloten zijn. Door hun pleidooien en hun werk op het terrein helpt Dokters van de Wereld ook om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren.
Sinds de zomer van 2017 baart het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation ons zorgen. In eerste instantie waren me met onze Medibus en vliegende ploegen verpleegkundigen aanwezig in het park. Eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (Oxfam, AZG, het Rode Kruis, het burgertplatform en Vluchtelingen-werk Vlaanderen) een medische urgentiepost geopend om het gebrek aan adekwate medische structuur in de sector op te vangen. Dit was de start van de humanitaire HUB.
Sinds 8 janari 2018 zijn we samen verhuisd naar de eerste verdieping van het Noordstation, waar we onze medische consultaties kunnen verderzetten, van maandag tot vrijdag van 13 u tot 18 u.
Wij blijven de nadruk leggen op de dringendheid van de situatie: deze medische consultatiepost beantwoordt aan een dringende medische noodzaak en er zijn in geen geval langetermijnplannen om zich definitief in Brussel te vestigen.


DOEL VAN HET PROJECT

De medische consultaties van Dokters van de Wereld beogen het volgende:
• beantwoorden aan de zorgvraag van de daklozen in en om het Maximiliaanpark en het Noordstation;
• de meest kwetsbare personen identificeren om hen een begeleiding door het COZO van Dokters van de Wereld België voor te stellen, aangepast aan hun psycho-medisch-sociale noden en wensen;
• hen informeren over de Brusselse hulpstructuren op medisch, juridisch en sociaal gebied.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De onthaalmedewerker
• verzorgt het centraal onthaal, samen met een tolk;
• oriënteert de bezoekers naar de verschillende diensten van de HUB;
• verzorgt en beheert de wachtzaal van Dokters van de Wereld;
• onthaalt en informeert de patiënten bij de conultaties, samen met een uitgebreide ploeg verzorgenden van Dokters van de Wereld;
• zorgt voor een goede organisatie en een serene sfeer van de consultaties;
wordt ondersteunt door de project officer en/of de medisch adviseur van Dokters van de Wereld.

TAAKOMSCHRIJVING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Voor het begin van de consultaties:
• de wachtzaal voorbereiden (water, koekjes, boekjes, enz.);
• deelnemen aan de briefing van de consultatieploeg die de belangrijkste aandachtspunten zal herhalen.
Tijdens de consultatie:
• de begunstigden onthalen en erop toezien dat ze de regels in verband met het functioneren van de HUB goed begrepen hebben en hun vragen beantwoorden (met respect voor vertrouwelijkheid);
• de noodzakelijke informatie voor het opvolgen van de patiënten inbrengen in het programma dat hiervoor gecreëerd werd (programma voor gegevensverzameling);
• de beurtrol van de patiënten in het oog houden; als er geen plaats meer is, de patiënten doorverwijzen naar de volgende consultatiedag en de weigeringen beheren;
• beschikbaar zijn voor en luisteren naar de patiënten, aan het onthaal en in de wachtzaal;
• uitgebreid samenwerken met de hele ploeg van Dokters van de Wereld: verpleegkundigen, artsen en tolken om de timing van de permanentie op te volgen.
Na de consultaites:
• de onthaaldesk en de wachtzaal opruimen en nagaan of er voldoende materiaal overblijft voor de volgende raadpleging;
• deelnemen aan de debriefing van de ploeg en de laatste opmerkingen van de verzorgenden noteren op het debriefingblad;
• de lokalen en kasten zorgvuldig afsluiten.

PROFIEL

• opleiding: Geen diploma vereist;
• werktaal: Frans; talenkennis (Arabisch, Amhaars, Tigrinya, Engels, enz.) is een plus;
• beschikbaarheid: van september tot december, 3 namiddagen (13u-17u) / maand.
• vereiste kwaliteiten: ploegwerk, onthaal, luisterbereid, respect en discretie..
BESCHIKBAARHEID: 3 keer per maand (medische consulten van maandag tot vrijdag van 13u tot 17u)

WIJ BIEDEN

• Samenwerking op vrijwillige basis (terugbetaling van de reiskosten);
• verzekering burgerlijke en professionele aansprakelijkheid;
• kwaliteitsvolle opleiding door vaste medewerkers van Dokters van de Wereld België;
• onder toezicht van een professional;
• integratie in een ploeg geëngageerde, professionele gezondheidswerkers die begaan zijn met de slachtoffers van uitsluiting in België en de wereld;
• de kans om actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven van Dokters van de Wereld België.
Wenst u meer informatie, ga dan beslist eens langs op onze website www.medecinsdumonde.be of contacteer ons via engagement@medecinsdumonde.be

CONTACT
Heeft u nog extra vragen of informatie nodig : engagement@doktersvandewereld.be

HEEFT U BELANGSTELLING?

Wil je ons team graag versterken, stuur uw een online sollicitatie via de onderstaande link:
https://doktersvandewereld.be/doe-mee/vrijwillige-onthaalmedewerker-mvx-humanitaire-hub#

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles