Vrijwillige verpleegkundige Project MEDIBUS, Brussel

CONTEXT

Dokters van de Wereld België is een medische ngo, lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld, die actief is in verschillende landen. In België zorgt Dokters van de Wereld dagelijks voor kwetsbare mensen die van gezondheidszorg uitgesloten zijn en werkt ze mee aan het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg.

DOEL VAN HET PROJECT

Met het mobiel project «MEDIBUS» gaan we zelf naar de mensen in kwetsbare situaties, die slapen in noodopvangcentra, kraakpanden, stations, metrogangen, enz. en druggebruikers.
Zo komen we in contact met deze mensen, identificeren we de meest kwetsbaren die van zorg uitgesloten zijn, om hun zorgtoegang te verbeteren en ze door te verwijzen naar een of meer diensten voor opvolging en/of behandeling.
Het project omvat activiteiten waaraan de onthaalmedewerkers en verpleegkundigen samen de hele tijd werken:
• op het eerste contact bij het onthaal aan de bus of in de straten in de omgeving, breken we het ijs met koffie of thee;
• we wisselen informatie uit (plans en sociale oriëntatie);
• we leveren steriel materiaal waarmee ze zich «proper» kunnen inspuiten (risicobeperking);
• een verpleegkundig gesprek en verpleegkundige zorgen.
Dit kunnen we uiteraard niet zonder de hulp van gekwalificeerd vrijwillig medisch personeel. Daarom doen wij een beroep op u! Als u zich op regelmatige basis enkele uren per maand kunt vrijmaken om mensen in erg kwetsbare situaties te helpen, kom dan onze vrijwilligersploegen versterken. Meer informatie vindt u op onze website https://www.medecinsdumonde.be of contacteer ons.

VOORNAAMSTE TAKEN

• bij het begin van de avond deelnemen aan de briefing met de permanentieploeg;
• luisteren naar de vragen en problemen van de patiënten en hen van antwoord dienen;
• verpleegkundige zorgen toedienen, parameters nakijken en basismedicatie verstrekken.
• Afhankelijk van de situatie en de vraag van de patiënt, deze doorverwijzen;
• het elektronisch medisch dossier vervolledigen;
• de verpleeghoek in de bus op orde zetten;
• debriefing met de ploeg aan het einde van de permanentie;
• op vrijwillige basis:
o deelnemen aan het straatwerk onder de vorm van straatrondes: contact leggen met de begunstigden op straat, medisch-sociale doorverwijzing, uitleg over de activiteiten van de Medibus, enz.
o Met de bus van de lokalen van Dokters van de Wereld naar de standplaatsen rijden en terug.

UW PROFIEL

• opleiding: verpleegkundige
• ervaring: 2 jaar beroepservaring als verpleegkundige in België, kennis van het drugs- en daklozenmilieu is een plus.
BESCHIKBAARHEID: 2 avonden per maand (op weekdagen) van 18.15u tot 20.45u.

WIJ BIEDEN

• samenwerking op vrijwillige basis;
• vergoeding voor transportkosten;
• opleiding, briefing en begeleiding van de vrijwilligers;
• opname in een ploeg van professionele gezondheidswerkers die betrokken is bij de slachtoffers van uitsluiting, in België en het buitenland;
• de kans om deel te nemen aan het gemeenschapsleven van Dokters van de Wereld in België.

CONTACT
engagement@medecinsdumonde.be
02 225 43 17

GEÏNTERESSEERD?

Als u onze ploeg wil vervoegen, stuur dan uw aanvraag via onderstaande link:

https://doktersvandewereld.be/doe-mee/verpleegkundige-project-medibus

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld België
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles