Vrijwillige Vroedvrouwen Humanitaire HUB, Brussel

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.
Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.
Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:
• Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
• Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
• Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen
Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

Sinds de zomer van 2017 worden we verontrust door het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation. Sinds eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (OXFAM, AZG, het Rode Kruis, het burgerplatform en Vluchtelingenwerk), een medische noodhulppost geopend om het gebrek aan een aangepaste medische structuur op te vangen. Dat was het begin van onze humanitaire HUB.
In 2018 zijn we samen verhuisd naar de eerste verdieping van het Noordstation. Nu gaan we opnieuw verhuizen, nog steeds in de buurt van het Noordstation, waar we onze medische consultaties kunnen verderzetten, van maandag tot vrijdag van 13 u tot 18 u.
Wij benadrukken de urgentie van de situatie: deze medische consultatiepost beantwoordt aan een dringende medische noodzaak en heeft niet de bedoeling om zich op lange termijn in het Brussels landschap te vestigen

DOEL VAN HET PROJECT

Het doel van de medische consultaties van Dokters van de Wereld is:
• de zorgvraag van de daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation beantwoorden;
• uit deze groep de meest kwetsbare personen opzoeken om hen het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) van Dokters van de Wereld België voor te stellen, waar ze aangepaste zorg op maat kunnen krijgen en desgewenst ook psycho-medisch-sociale begeleiding;
• hen informeren over de Brusselse hulpstructuren op medisch, juridisch en sociaal vlak.

TAKEN

In het kader van de activiteiten van Dokters van de Wereld in de humanitaire HUB in het Noordstation in Brussel, organiseren we vier dagen per week van 13u tot 17u een permanentie voor vrouwen.
Met deze permanentie willen we voor vrouwen een gelegenheid creëren waar ze individueel en in alle vertrouwen bij een professional terecht kunnen met al hun problemen en vragen in verband met de vrouwelijke gezondheid en er vrijuit kunnen over spreken, zoals uitblijvende maandstonden, geweldpleging, contraceptie, zwangerschap, vragen over zwangerschapsonderbreking, ...
Er is al een medische en verpleegkundige consultatie in de Humanitaire HUB.
Hierbovenop zijn mobiele ploegen met vrijwilligers actief op zoek naar vrouwen in en rond het Noordstation, om hen over deze permanentie te informeren.

UW PROFIEL

Wij zoeken vrijwillige vroedvrouwen.
• Engels spreken is een absolute vereiste, de kennis van elke andere Oost-Afrikaanse taal biedt een meerwaarde;
• Ervaring met contraceptie, geweld tegen vrouwen, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, enz.
Beschikbaarheid : 1 dag x per maand (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) van 13u tot 17u. Voorzie ook één avond in de zetel van Dokters van de Wereld (in Sint-Joost-ten-Noode) voor de projectvoorstelling.

WIJ BIEDEN

• Kosten van het openbaar vervoer worden 100% vergoed
• Samenwerking op vrijwillige basis (transportkosten vergoed);
• Burgerlijke en professionele aansprakelijkheidsverzekering;
• Integratie in een professionele ploeg van gezondheidswerkers die zich engageren voor de slachtoffers van uitsluiting in België en het buitenland;
• De mogelijkheid om actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven van Dokters van de Wereld België;
Meer informatie vindt u op onze website www.doktersvandewereld.be

GEÏNTERESSEERD?

Wenst u mee te werken in onze ploeg, stuur dan uw aanvraag via onderstaand formulier:
https://doktersvandewereld.be/doe-mee/vroedvrouwen-humanitaire-hub-mvx
Dokters van de Wereld engageert zich voor personen met een handicap en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.
Uw gegevens worden elektronisch en uiterst vertrouwelijk behandeld.
Uw gegevens in verband met deze kandidatuurstelling worden gedurende 6 maanden bewaard.
Uitsluitend personen die door ons Algemeen vertrouwelijkheidscharter gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens voor strict interne doeleinden.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld België
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles