Vrijwilliger huiswerkondersteuning jeugdhuis Chicago (Brussel)

Jeugdhuis Chicago, deelwerking van d’Broej vzw (www.dbroej.be)  – een organisatie gericht op kinderen en jongeren uit de Chicago – wijk, ofwel de wijk tussen Yzer, de Brouckère en het noordstation is op zoek naar vrijwilligers voor onze huiswerkbegeleiding.

In deze wijk werd een jeugdwerking op poten gezet, omdat veel kinderen hier opgroeien in kansarmoede. Met onze werking willen we hen kansen bieden, ruimte geven om te groeien en ondersteunen in hun persoonlijk leven.

In ons jeugdhuis bieden wij dagelijks activiteiten aan, gaan we op kamp, of op buitenlandse uitwisseling. We werken creatieve projecten uit met de kinderen of jongeren. Een recent voorbeeld hiervan is Chicago – art – kids ( https://www.bruzzket.be/tag/chicago-art-kids) waar kunstwerken werden gemaakt met en door kinderen.

Wat we ook doen, is de kinderen zoveel mogelijk ondersteunen in hun schoolse taken. Een groot deel van de kinderen in de wijk gaat naar het Nederlandstalig onderwijs, maar groeit op in een Frans –of anderstalig gezin. Waardoor de juiste ondersteuning thuis niet geboden kan worden. Onze jeugdwerkers proberen daarom zoveel mogelijk de kinderen te begeleiden in hun schooltaken.

Deze huiswerkbegeleiding willen we verder uitdiepen en zijn daarvoor op zoek naar vrijwilligers. We zijn op zoek naar mensen die zich graag vrijwillig willen engageren in ons jeugdhuis. We zien dit engagement als een kruisbestuiving. Zo kunnen de kinderen leren van jou en kan jij leren van de kinderen (en hun Brusselse context). We zijn op zoek naar vrijwilligers die opleiding volgen/gevolgd hebben (lager onderwijs, logopedie,..), ervaring hebben in les geven of reeds ervaring hebben in huiswerkondersteunende initiatieven.

Heb je interesse? Dan ben je meer dan welkom in ons jeugdhuis! En neem zeker ook contact op via mail.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij ranivanchicago@gmail.com
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Jeugdhuis Chicago - D'broej
Vaartstraat 47
1000  Brussel