Vrijwilliger naschoolse begeleiding

Vrijwilligers naschoolse begeleiding     

Organisatie: vzw EVA-centrum         Kattenberg 54             2180 Ekeren

Doelstellingen:  

vzw EVA-centrum is een pluralistische organisatie die zich inzet rond armoedebestrijding en diversiteit. We willen opkomen voor mensen die dreigen aan de rand van de samenleving terecht te komen.

Aanpak:

Solidariteit.eva wil vanuit solidariteit tussen mensen een bijdrage leveren in de strijd tegen armoede. Solidariteit.eva steunt op het empowerment om stappen te zetten met de doelgroep. Er is een solidaire buurtwinkel met onthaal en sociale ondersteuning. We organiseren ontmoetingen, activiteiten en workshops.

Taak
Op dinsdag en/of op donderdag van 16.00 tot 18.00 uur kinderen begeleiden bij hun huiswerk en lessen. De kinderen komen telkens gedurende 1 uur samen, er zijn 2 sessies per dag. We zoeken mensen die kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond  willen ondersteunen en in communicatie willen treden met de ouders. Indien de ouders dit wensen kan men, in overleg met de verantwoordelijke, hen begeleiden naar oudercontacten of zorgleerkracht. Mensen met een onderwijservaring kunnen hier een meerwaarde zijn, maar ook 3de graad leerlingen (secundair onderwijs), studenten (hoger onderwijs), volwassenen, die tijd willen maken voor deze kinderen, en jong gepensioneerden zijn zeker welkom. Ook mama's en papa's met een migratieachtergrond, die voldoende de Nederlandse taal beheersen, zijn welkom.  
Deze begeleiding wordt door de kinderen en hun ouders erg geapprecieerd!

Wanneer
Wekelijks op dinsdag en donderdag van 16:00 tot 18:00 uur (niet tijdens de schoolvakantie)   

Waar       

De naschoolse begeleiding gaat door in het EVA-Ontmoetingscentrum te Schutstraat 10  2180 Ekeren.

 

Beschikbare plaatsen

Graag zouden we onze vrijwilligersteam versterken met 4 vrijwilligers.

 

Contact

Voor meer informatie kan men contact opnemen met het EVA-centrum 03 542 64 13 of brenda.gaethofs@evacentum.be

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Het EVA-centrum
Schutstraat 10
2180  Ekeren