Vrijwilliger – Onthaalmedewerk(st)er voor de medische consultaties van het Winterplan

CONTEXT

Dokters van de Wereld-België is een medische ngo, lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld. We werken in verschillende landen en in België zijn we actief in Brussel, Antwerpen, Oostende, Zeebrugge, Namen, Charleroi en La Louvière.

Dokters van de Wereld België werkt aan het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor personen zonder zorgtoegang door hen te verzorgen, informeren over hun rechten, begeleiden op hun weg naar zorgtoegang en door te pleiten voor een universele medische dekking.

De Brusselse projecten passen in deze logica en hebben slechts een doel: de effectieve toegang tot gezondheidszorg in Brussel verbeteren in een globale en multidisciplinaire aanpak.

Het Winterplan werkt hieraan mee door steun te bieden aan de organisaties die in Brussel in de winter voor noodopvang zorgen. We helpen mee bij het zorgaanbod voor de opgevangen personen – met de focus op de mensen zonder effectieve zorgtoegang – door medische consultaties aan te bieden als sluitstuk op de psycho-medisch-sociale activiteiten in elk opvangcentrum.

DOEL VAN HET PROJECT

Met het Winterplan willen we in Brussel-Hoofdstad de toegang tot gezondheidszorg verbeteren voor de mensen die in de winter opgevangen worden in de noodopvangplaatsen.

Door aanwezig te zijn in de noodopvangplaatsen willen we:

· hoogwaardige medische «nood-»consultaties aanbieden aan mensen die een arts nodig hebben EN geen toegang hebben tot gezondheidszorg.

· de mensen die in de opvangplaatsen verblijven meer bewust maken van hun recht op toegang tot gezondheidszorg in België.

Om deze doelen te bereiken en parallel met onze acties op het terrein, werkt de ploeg van het Winterplan samen met het sociaal en verplegend personeel van het centrum, voor de psycho-medisch-sociale opvolging van de personen in onze consultaties, om hun zorgtoegang op middellange en lange termijn te verbeteren. Gedurende de hele looptijd van het project helpt de ploeg, samen met de partners, ook mee met het verzamelen van gegevens met het oog op de evaluatie van het project en om de pleidooien van Dokters van de Wereld-België voor een universele medische dekking, te stofferen.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De onthaalmedewerk(st)er onthaalt en informeert de patiënten en plant samen met hen de eventuele doorverwijzingen na de consultaties, in nauw overleg met de vrijwillige arts van Dokters van de Wereld-België en het sociaal en verplegend personeel van het opvangcentrum.

Hij of zij draagt bij tot de goede werking van de avond en de serene sfeer van de consultaties.

De onthaalmedewerk(st)ers werken altijd met zijn tweeën.

VOORNAAMSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De onthaalmedewerk(st)er wordt ondersteund door de projectverantwoordelijke en de medisch referent.

Voor de start van de consultatie-avond:

· zich voorstellen aan de rest van de permanentieploeg: arts en medisch-sociale ploeg van het centrum;

· de onthaalbalie voorbereiden (pc, tablet, papieren, plans enz.) en de wachtzaal inrichten (water, koekjes, boekjes, enz.)

· deelnemen aan de avondbriefing om de nodige informatie te krijgen voor een goede opvang van de patiënten die op de consultatie verwacht worden.

Tijdens de avond:

· de ingeschreven patiënten onthalen (die een afspraak hebben), erop toezien dat ze de werkwijze goed begrepen hebben en antwoorden op hun vragen (met respect voor de vertrouwelijkheid);

· de essentiële informatie voor de opvolging van elke patiënt noteren in het daartoe bestemde programma;

· de volgorde van de consultaties opvolgen (volgens de afspraken) en de geweigerde patiënten opvangen;

· de doorverwijzingen organiseren en sommige afspraken maken (COZO en andere partners);

· zich beschikbaar opstellen en luisteren naar de patiënten, zowel aan de onthaalbalie als in de wachtzaal;

· nauw samenwerken met de rest van de ploeg in het centrum om het tijdsverloop van de avond goed op te volgen (het mag niet later worden dan 22.15u).

Aan het einde van de consultatie-avond:

· de onthaalruimte en wachtzaal opruimen en nagaan of er voldoende materiaal aanwezig is voor de volgende consultatie;

· deelnemen aan de debriefing van de ploeg om de nodige informatie over het verloop van de avond mee te delen.

UW PROFIEL

· opleiding: geen specifiek dipooma vereist;

· werktaal: Frans; talenkennis (Arabisch, Roemeens, Bulgaars, Russisch, Engels, enz.) is een plus;

· beschikbaarheid: van half november tot eind april: 2 avonden per maand van 18.30u tot 22.30u EN 1 zaterdag opleiding in november;

· vereiste kwaliteiten: in ploeg werken, onthalen, luisteren, respectvol, discreet.

BESCHIKBAARHEID: 2 avonden per maand van 18.30u tot 22.30u, van half november tot eind april; een informatieavond op 13/11 en een opleidingsdag op 23/11

WIJ BIEDEN

· De kans om deel uit te maken van het sociaal leven van Dokters van de Wereld;

· integratie in een professionele zorgploeg die strijdt tegen de uitsluiting van kwetsbare personen, in België en het buitenland;

· opleiding, briefing, omkadering:

o de waarden van Dokters van de Wereld-België en opleiding voor uw taak als vrijwilliger;

o online opleiding Geïinformatiseerd Patiëntendossier van Dokters van de Wered-België;

o de mogelijkheid om deel te nemen aan de reflexiegroepen van het Winterplan;

o Brusselse interprojectopleidingen volgens uw beschikbaarheid en interesse.

· vergoeding van de verplaatsingskosten.

CONTACT

engagement@medecinsdumonde.be

02 225 43 17

GEÏNTERESSEERD?

Als u deel wil uitmaken van onze ploeg, stuur dan uw aanvraag via volgend formulier:

https://doktersvandewereld.be/doe-mee/onthaalmedewerkster-voor-de-medische-consultaties-van-het-winterplan

Dokters van de Wereld zet zich in voor gehandicapten en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.
Uw gegevens worden elektronisch bewaard en vertrouwelijk behandeld.
Uw gegevens in verband met deze kandidatuur, worden gedurende 6 maanden bewaard. Uitsluitend de personen die door ons Algemeen Vertrouwelijkheidscharter bevoegd geacht worden, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden. Ons privacybeleid

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld België
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles