vrijwilliger voor lay-out tijdschrift - kan van thuis uit in heel Vlaanderen

We zoeken hulp bij de lay-out van ons tijdschrift 'Vlugschrift', 3x/jaar, i.s.m. een vrijwilligers-redactieraad. Dat kan van thuis uit gebeuren! Teksten worden zo veel mogelijk drukklaar aangeleverd. We vragen hulp voor: zoeken van passende illustraties, schikken van teksten en illustraties, maken van een mooi omslagblad, verzending van pdf-versie naar drukkerij. Drukkosten worden uiteraard betaald door de vereniging. Onze huidige vormgever stopt omw. van leeftijd, maar wil graag iemand 'inwerken'. Je kan ex. van het 'Vlugschrift' bekomen. Meer info over deze opdracht sturen we je graag. Ongevallenverzekering en burgerl. aansprakelijkheid kan voorzien worden. 
Onze vereniging heeft een bijzondere naam, maar is geen sekte. http://www.eleu.info

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Loon: onkostenvergoeding vervoer/telefoon
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij hilde.vdbergh@gmail.com
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Vereniging Eleutheropedie
Mertensstraat 51
2140  Borgerhout