Vrijwilliger - Woonmaatje

De Aanzet helpt jongeren vanaf 17 jaar die alleen willen gaan wonen. Na onze begeleiding kan de jongere alleen wonen zonder hulp. We werken met jongeren uit de streek rond Mechelen. Ter ondersteuning van onze professionele begeleiders, zijn we op zoek naar

Woonhulp-vrijwilligers voor deze jongeren.

Takenpakket

Je wordt als vaste woonhulpvrijwilliger aan een jongere gekoppeld. Je biedt in die rol ondersteuning aan één of maximum twee jongeren.

Je ondersteunt jongeren bij praktische aspecten die horen bij zelfstandig leren wonen.

Je helpt in de voorbereidingsperiode bijv. door kookgerei te verzamelen, verhuis voor te bereiden, nieuwe buurt te verkennen, …

Je helpt de jongere bij praktische vragen, boodschappen, afval sorteren, vrije tijdsbesteding zoeken, sociaal contact, …

Je gaat met jongeren vooral samen dingen doen zoals bijv. samen inkopen doen, vrijetijdsbesteding verkenning, ideeën rond praktische inrichting kamer,

Je neemt zelf ook initiatief om met jongeren in contact te gaan. Minstens één keer per week heb je contact met de jongere om te vragen of je ergens mee kan helpen, iets samen te doen of gewoon te informeren hoe het er mee gaat

Je overlegt regelmatig met de vrijwilligerscoach van de Aanzet

Verwachtingen

Je hebt interesse in de doelgroep.

Je kan op een open en respectvolle manier omgaan met de jongeren.

Je hebt zelf ervaring met de praktische, dagelijkse taken die bij zelfstandig wonen horen.

Je kan je qua afstand/nabijheid correct opstellen naar de jongeren.

Frequentie

Je neemt wekelijks contact op met de jongere

Duur: 6 maanden

Geïnteresseerd?

Neem contact op met mark.govaerts@emmaus.be.

Verdere vragen kan je stellen aan Mark Govaerts op nummer 03/8601890.

Meer informatie over de organisatie vind je ook op www.jeugdzorgemmausmechelen.

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij mark.govaerts@emmaus.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Jeugdzorg Emmaüs Mechelen - De Aanzet
Steenweg op Heindonk 105
2801  Heffen