Vrijwilligers Nederlandse les

Rode Kruis-Vlaanderen biedt asielzoekers een tijdelijke thuis. Onderdak, maaltijden, begeleiding en veiligheid vormen de spil van de werking. Een dynamisch team houdt het opvangcentrum draaiend met de ondersteuning van een team vrijwilligers. Omdat vrijwilligers een groot verschil maken, is OC Westakkers op zoek naar jou! We zoeken nieuwe vrijwilligers met frisse energie en ideeën om samen met het bestaand vrijwilligersteam het opvangcentrum te ondersteunen.

Functieomschrijving: Het is de taak van de vrijwilliger om wekelijks aan de bewoners van het opvangcentrum Nederlandse les te geven. Het is de bedoeling om de bewoners een basiskennis Nederlands aan te leren. We starten deze lessen op, op aanvraag van de bewoners.

Jouw profiel:

+  Meerderjarig zijn  

+  Geduld en inzicht hebben in niveauverschillen en zodoende de inhoud van de lessen en activiteiten hierop afstellen (pedagogisch anticiperen).

+  Een open geest bezitten om met mensen van vreemde origine te werken.

+  Creatief zijn in het uitwerken van diverse takenpakketten.

+  Een diverse groep mensen kunnen motiveren.

Ons Aanbod:

+  Samenwerking met, en ondersteuning vanuit, het team.

+  Vergoeding van vervoersonkosten en verzekering.

+  Vergoeding van onkosten voor de activiteit.

 

Plaats van vrijwilligerswerk: Rode Kruis-Vlaanderen, Opvangcentrum Westakkers , Grote Baan 111, 9100 Sint-Niklaas.

Interesse en bijkomende info? Neem contact op met de medewerker vrijwilligers (José Dams of Dagmar Alpheus), in het Rode Kruis-Vlaanderen Opvangcentrum Westakkers Tel:    03/750.26.60 of email: integratie.ocwestakkers@rodekruis.be

Details Meer informatie Werkgever
Opvangcentrum Westakkers
Grote Baan 111
9100  Sint-Niklaas