Vrijwilligers Nederlandse les aan vluchtelingen (zomerperiode)

Vrijwilligers Nederlandse les (zomerperiode)

Rode Kruis-Vlaanderen biedt asielzoekers een tijdelijke thuis. Onderdak, maaltijden, begeleiding en veiligheid vormen de spil van de werking. Een dynamisch team houdt het opvangcentrum draaiend met de ondersteuning van een team vrijwilligers. Omdat vrijwilligers een groot verschil maken, is OC Westakkers op zoek naar jou! We zoeken vrijwilligers die in staat zijn zelfstandig Nederlandse les te kunnen geven tijdens de zomervakantie (juli en augustus). De lessen zullen op regelmatige basis plaatsvinden in ons opvangcentrum.
Ervaring met lesgeven is niet noodzakelijk - het is wel belangrijk om zelfstandig te kunnen werken.

Functieomschrijving: Het is de taak van de vrijwilliger om wekelijks aan de bewoners van het opvangcentrum Nederlandse les te geven. Het is de bedoeling om de bewoners een basiskennis Nederlands aan te leren. We starten deze lessen op, op aanvraag van de bewoners.

Jouw profiel:

+  Meerderjarig zijn  

+  Geduld en inzicht hebben in niveauverschillen en zodoende de inhoud van de lessen en activiteiten hierop afstellen (pedagogisch anticiperen).

+  Een open geest bezitten om met mensen van vreemde origine te werken.

+  Creatief zijn in het uitwerken van diverse takenpakketten.

+  Een diverse groep mensen kunnen motiveren.

Ons Aanbod:

+  Vergoeding van vervoersonkosten en verzekering.

+  Vergoeding van onkosten voor de activiteit.

 

Plaats van vrijwilligerswerk: Rode Kruis-Vlaanderen, Opvangcentrum Westakkers , Grote Baan 111, 9100 Sint-Niklaas.

Interesse en bijkomende info? Neem contact op met de medewerker vrijwilligers (José Dams of Dagmar Alpheus), in het Rode Kruis-Vlaanderen Opvangcentrum Westakkers Tel:    03/750.26.60 of email: integratie.ocwestakkers@rodekruis.be

Details Meer informatie Werkgever
Noodopvangcentrum Westakkers
Grote Baan 111
9100  Sint-niklaas