Vrijwilligers – Psychiaters, Brussel

Dokters van de Wereld wil doorheen al haar verschillende projecten, voor een kwetsbaar publiek dat van gezondheidszorg verstoken blijft, de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg verzekeren. We willen de toegang openen en vooral continu verzekeren, voornamelijk door de patiënt te reïntegreren in het reguliere zorgsysteem.

De Centra voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) zijn toegankelijk voor iedereen die moeilijk aan gezondheidszorgen geraakt, of het nu een persoon zonder verblijfsvergunning is of in een kwetsbare situatie, een gezin dat asiel aanvraagt, een Europese burger zonder geldige ziekteverzekering, enz.
Het COZO in Brussel legt zich toe op de sociale begeleiding en reïntegratie in het reguliere systeem van de personen die haar zijn toevertrouwd. Ze komen voornamelijk uit de eerstelijnsprojecten (Winterplan, Medibus) of de medische wachtpost Athena, waar we mee samenwerken.

In het COZO werkt een multidisciplinaire ploeg (psycho-medisch-sociaal) aan het (her-)openen van de toegang tot medische verzorging. In de periode van administratieve stappen, kan de patiënt al terecht voor een behandeling bij een arts of sociaal assistent en eventueel bij een psycholoog. Er is ook een mogelijkheid om bij een vrijwillig specialist te gaan, waardoor de mensen vanuit het COZO kunnen doorverwezen worden voor bijkomende onderzoeken.

In dit kader zijn we op zoek naar psychiaters die enkele uren van hun tijd kunnen vrijmaken voor consultaties in het COZO. Wij kunnen ons aanpassen aan uw beschikbaarheid.
U kunt Dokters van de Wereld contacteren op het volgend adres: engagement@medecinsdumonde.be

WIJ BIEDEN

• Samenwerking op vrijwillige basis (verplaatsingskosten worden vergoed);
• Verzekering burgerlijke en professionele aansprakelijkheid;
• Integratie in een professionele gezondheidszorgploeg, betrokken bij het lot van slachtoffers van uitsluiting in België en het buitenland.

INTERESSE?

Als u onze ploeg wil vervoegen, stuur dan uw aanvraag via onderstaand formulier:

https://doktersvandewereld.be/doe-mee/psychiaters

Dokters van de Wereld zet zich in voor gehandicapten en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.
Uw gegevens worden elektronisch bewaard en vertrouwelijk behandeld.
Uw gegevens in verband met deze kandidatuur, worden gedurende 6 maanden bewaard. Uitsluitend de personen die door ons Algemeen Vertrouwelijkheidscharter bevoegd geacht worden, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden. Ons privacybeleid.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dokters van de Wereld België
Kruidtuinstraat 75
1210  Bruxelles


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.