Begeleider/instructeur bij Sociale Kruideniers Gent vzw

Vacature begeleider/instructeur (M/V/X)

 

1)     Wie zijn we?

Sociale Kruideniers Gent is een vzw in de wijk Rabot, met 3 deelwerkingen: een sociale kruidenier, een tweedehandskledijwinkel en Rabot op je bord (verwerken van voedseloverschotten tot nieuwe producten). De werkingen zijn in eerste plaats gericht op maatschappelijke kwetsbare mensen, maar staat – met uitzondering van de sociale kruidenier – ook open voor het grote publiek.

De 3 deelwerkingen van Sociale Kruidenier Gent vzw worden gerund door vrijwilligers en mensen in activerings – en tewerkstellingstrajecten, ondersteund door opbouwwerkers.

Vanaf januari 2020 zal de werking uitbreiden met een mobiele sociale kruidenier in Ledeberg en Meulestede. In Meulestede wil men uiteindelijk experimenteren naar een solidaire kruidenier die voor iedereen open staat.

2)     Jobomschrijving

De begeleider/instructeur staat in voor het coachen en begeleiden van doelgroepmedewerkers, doelgroepvrijwilligers die doorverwezen worden door OCMW Gent en alle vrijwilligers die actief zijn in de vzw. De begeleider/instructeur zorgt ervoor dat elke medewerker in AMA, arbeidszorg of art. 60 de juiste begeleiding en opleiding op maat krijgt. Hij/zij is op de werkvloeren aanwezig en zorgt voor een begeleiding aangepast aan de noden van elke vrijwilliger. De begeleider/instructeur staat in voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid en is verantwoordelijk voor het organiseren van vorming -en opleiding.  

 

Taken van de begeleider/instructeur:

1.     Begeleiden en coachen van doelgroepmedewerkers met het oog op maatschappelijke integratie en het vergroten van kansen op doorstroom naar de sociale economie.

- Begeleiding en coaching van 4 voltijdse medewerkers art.60 en 6-tal medewerkers AMA/arbeidszorg

- Aanleren en opvolgen van arbeidsattitudes

- Aanleren en opvolgen van sociale vaardigheden

- Aandacht hebben voor en opvolgen van welzijn van de doelgroepmedewerkers en indien nodig actief zoeken naar oplossingen of doorverwijzingen om het welzijn te bevorderen

- (Tussentijdse) evaluaties van de doelgroepmedewerkers voorbereiden en opvolgen i.s.m. trajectbegeleider van OCMW Gent

- Opleiding/vorming organiseren voor doelgroepmedewerkers

- Taaloefenkansen Nederlands organiseren op de werkvloer, eventueel i.s.m. andere organisaties

- Opvolging van interne groeikansen en doorstroming

2.     Begeleiden en coachen van alle vrijwilligers actief in de vzw i.s.m. de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de werkingen.

- Ondersteunen van de vrijwilligers in hun werking

- Ondersteunen van de groepsdynamiek binnen de vrijwilligersgroepen

- Organiseren en begeleiden van vormingsinitiatieve

- Begeleiden van de vrijwilligersvergaderingen i.s.m. collega's

3.   Je werkt nauw samen met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de deelwerkingen.

4.  Volgen van relevante opleidingen, op basis van noden en behoefte.

5. Verantwoording en rapportage:

- Opmaak en opvolging van weekplanningen

- Organiseren van dagelijkse briefing met de doelgroepmedewerkers

- Deelname aan wekelijks werkersoverleg samen met de andere collega’

3)     Profiel

-  Aantoonbare ervaring in het coachen en begeleiden van een diverse ploeg doelgroepmedewerkers en/of vrijwilligers

- Gestructureerd en nauwgezet kunnen werken

-  Plannen en organiseren

-  Zich flexibel kunnen opstellen

-  Zin voor initiatief

-  Goed luisteren en inlevingsvermogen

-  Informatie helder en duidelijk over brengen

-  Probleemoplossend vermogen

-  Stressbestendig

-  Teamwerker

- Leiderschap afstemmen af op de medewerkers en creëren van goede sfeer in het team

- Basiskennis PC (WORD, Excel, etc)

- Goede kennis van de Nederlandse taal. Kennis van andere talen is een pluspunt

- Rijbewijs B

- Ervaring in de verkoopssector is een pluspunt

 

Functietitel:

Begeleider/instructeur

Indiensttreding: 03/02/20 (contract van 3 jaar)

Plaats van tewerkstelling

Buurtcentrum Rabot: JozefII-straat 104, 9000 Gent

Werkomstandigheden:

Jobtijd: 100%

Vast weekendwerk op zaterdag. Gecompenseerd door rustdag in de week.

Occasioneel avondwerk (bv. bij evenementen).

Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor meeruren.


Arbeidsvoorwaarden:

- Bediendencontract met als titel ‘begeleider/instructeur’

- Functiehonorering: instapniveau is normaliter minimaal hoger onderwijs of gelijkgestelde ervaring. In de selectieprocedure wordt ervaringskennis op gelijke wijze ingeschat als opleidingskennis

- Verloning volgens PC 329, barema B1c

- Dienstanciënniteit: overname van max 5 jaar anciënniteit is bespreekbaar in functie van het bepalen van de totale dienstanciënniteit

Wat bieden wij?

- Een boeiende en uitdagende job in een dynamische vzw

- Een bediendencontract met verloning volgens barema b1c van PC329 met maximum 5 jaar over te nemen dienstanciënniteit

- Flexibel uurrooster met compensatie van meeruren

- Ondersteuning door ervaren medewerkers

- Recht op vorming op maat

- Je komt terecht in een enthousiast en dynamisch team

- Gebruik van gsm met abonnement en laptop

 

Hoe solliciteren?

- Motivatiebrief en CV versturen t.e.m. 4 januari 2020 naar Erik.Spiesschaert@telenet.be met de vermelding ‘sollicitatie begeleider/instructeur.

- Na een eerste screening o.b.v. motivatiebrief en CV, worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 13 januari 2020 vanaf 18 uur. De selectieprocedure bestaat uit een individuele opdracht en een sollicitatiegesprek.

 

 

 

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: barema b1c van PC329
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij Erik.Spiesschaert@telenet.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Sociale Kruideniers Gent vzw
JozefII-straat 104-106
9000  Gent