VVOB zoekt een Programma Manager Cambodja

Standplaats: Phnom Penh

VVOB Cambodja richt zich op het versterken van de initiële lerarenopleidingen en de professionalisering van leerkrachten lager en secundair onderwijs, voornamelijk wat wiskunde, gender-responsief onderwijs en effectief klasmanagement betreft. Dit gebeurt momenteel met financiering van DGD en de EU en wordt in de toekomst mogelijks uitgebreid met financiering van UNESCO, USAID en/of GPE.

Voor versterking van ons team, dat opereert vanuit het VVOB kantoor in Phnom Penh met een veldkantoor in Battambang, zijn we op zoek naar een programma manager. Als je vanuit een humane bewogenheid graag in het Zuiden wil werken, je affiniteit hebt met begeleiding van onderwijsverandering binnen een overheidscontext en je stevig in je schoenen staat als een leidinggevende die inspireert, structureert en stimuleert, dan wordt dit je takenpakket:

Takenpakket

1. Programmamanagement

· Je staat in voor de algemene beleidsontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de VVOB werking in Cambodja en draagt actief bij aan globale beleidsontwikkeling binnen VVOB;

· Je bent verantwoordelijk voor de planning, coördinatie, monitoring en evaluatie van de onderwijsprogramma's in Cambodja, en bewaakt hierbij de impact, duurzaamheid, relevantie, effectiviteit en efficiëntie van deze programma's;

· Je bent verantwoordelijk voor het financieel- en personeelsbeheer van VVOB Cambodja, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van lokaal leiderschap;

· Je bouwt de relaties met de partners duurzaam uit en inspireert hun institutionele ontwikkeling;

· Je streeft samenwerking na met Vlaamse onderwijsactoren en met Belgische en internationale ontwikkelingsactoren;

· Je communiceert actief met de medewerkers en onderwijspartners in België in functie van de voortgang van het programma in je land en de beleidsontwikkeling van VVOB;

2. Verwerven en beheren van diverse fondsen

· Je identificeert opportuniteiten voor bijkomende financiering, netwerkt proactief met potentiële donoren en schrijft financieringsvoorstellen in samenwerking met het hoofdkantoor in Brussel;

· Je optimaliseert financiële en administratieve processen plus personeelsinzet in functie van het beheer van bijkomende financiering.

3. Je werkt actief mee aan de Noordwerking door bruggen te bouwen tussen Vlaanderen en Cambodja via samenwerking met Vlaamse lerarenopleidingen, universiteiten, begeleidingsdiensten, afdelingen van het Departement Onderwijs, scholenbanden en een actieve communicatie over onze werking.

Profiel

· Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring;

· Je hebt een doorgedreven ervaring (minimum vijf jaar) met algemeen programmamanagement, (strategievorming, planning en coördinatie, financiële administratie van programma's, netwerking) en het leidinggeven aan een multicultureel team;

· Je hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen op institutioneel niveau en/of institutionele capaciteitsopbouw; indien binnen de onderwijssector is dit een troef;

· Je hebt minimum vier jaar werkervaring in het Zuiden en bij voorkeur in de ontwikkelingssector; en hebt inzicht in de actuele trends binnen ontwikkelingssamenwerking;

· Je bent bereid om langere lokale en internationale reizen af te leggen en soms buiten de normale werkuren te werken.

Competenties

VVOB Kerncompetenties:

· Resultaatsgerichtheid

· Samenwerking

· Continue leren en verbeteren

Functie specifieke competenties:

· Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid & luistervaardigheid

· 360° empathie

· Betrouwbaarheid

· Creativiteit

· Probleemanalyse en –synthese

· Delegeren

· Coachen

· Netwerken.

Samenwerking

· Je bent leidinggevende van een multidisciplinair team (expats en Cambodjanen);

· Je kan rekenen op een hoofdkantoor dat ondersteuning biedt rond uitdagingen op inhoudelijk en managementvlak.

Wij bieden:

· Een dynamische werkomgeving in een internationale context;

· Start in weddeschaal A113, met valorisatie van de relevante beroepservaring; overstap van A113 naar A114 na 10 jaar relevante (leidinggevende) beroepservaring;

· Hospitalisatieverzekering, een jaarlijks vliegticket voor het gezin, tegemoetkoming in huisvesting en onderwijs van de kinderen.

Startdatum:

Zo spoedig mogelijk.

Procedure

Bij interesse in deze functie worden je CV en uitgebreide motivatiebrief uiterlijk op woensdag 27 juni 2018 verwacht bij clemy.vyncke@vvob.be.

Bij vragen over deze functie kun je terecht bij tom.vandenbosch@vvob.be

Selectiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 3 juli.

 

VVOB voert een gelijkekansenbeleid.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.


 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Julien Dillensplein 1
1060  Brussel