vzw de oever zoekt begeleid(st)er leer-en leefactiviteiten van 1/1/2020 tot 31/12/2020

Functieomschrijving

Een begeleider van leer- en leefactiviteiten staat in voor de intensieve residentiële opvang van jongeren.

Concreet gaat het om volgende taken/opdrachten:

1.Je staat in voor zorg en vlot samenleven en voor individuele ondersteuning van jongeren in groepsgebeuren.

2.Je zorgt dat elke jongere zich goed voelt/zijn plek krijgt en bouwt een vertrouwensband op met de jongeren in de leefgroep.

3.Je organiseert training voor kinderen, jongeren en hun netwerk en zet leertrajecten op rond specifieke thema’s (bijv. seksualiteit, koken, …)

4.Je neemt in nauw overleg met de trajectbegeleiders individuele begeleidingsthema’s voor één of meerdere jongeren op.

5.Je organiseert groepsvormende activiteiten.

6.Je bouwt een netwerk uit in de buurt en betrekt vrijwilligers.

Je zorgt samen met je team dat de dienst altijd verzekerd is en neemt in overleg teamtaken op om de goede werking te garanderen. Je informeert collega’s waar en wanneer nodig en neemt deel aan teamoverleg en briefings.

Voor meer info, zie website van vdab:

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/60236492/begeleider-van-leer--en-leefactiviteiten-75-bepaalde-duur-tot-31-12-2020

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Smetstraat 19
3500  Hasselt