vzw De Okkernoot

De Okkernoot is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende en vergunde zorgaanbieder voor personen met een beperking.

In De Okkernoot (vestigingen te Vollezele, Halle en Denderwindeke) streven we ernaar de personen die we opvangen en begeleiden – ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond – een eigen plaats te laten innemen. Dit impliceert een groot respect voor hun eigenheid: een eigen manier van zijn, een eigen manier van communiceren, een eigen manier van bezig zijn.Om onze cliënten het gevoel te geven dat ze ‘thuis’ kunnen zijn, vinden we het noodzakelijk om in dialoog te treden met ouders en andere betrokkenen. Samenwerking en overleg vinden we prioritair op alle niveaus.

In de mate van het mogelijke willen we de leefwereld van onze cliënten vergroten en streven we naar integratie binnen de ruimere samenleving. Dit neemt niet weg dat we eerst en vooral oog hebben voor de individuele hulpvraag. Zoeken naar een zinvolle dagbesteding, de nodige ondersteuning bieden in het dagdagelijkse leven en contact mogelijk maken om een kwaliteitsvol leven te leiden, dat is wat wij wensen.

vzw De Okkernoot

Repingestraat 12
1570 Vollezele

Contacteer vzw De Okkernoot