vzw De Okkernoot

De Okkernoot is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende en vergunde zorgaanbieder voor personen met een beperking.

In De Okkernoot (vestigingen te Vollezele, Halle en Denderwindeke) streven we ernaar de personen die we opvangen en begeleiden – ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond – een eigen plaats te laten innemen. Dit impliceert een groot respect voor hun eigenheid: een eigen manier van zijn, een eigen manier van communiceren, een eigen manier van bezig zijn.Om onze cliënten het gevoel te geven dat ze ‘thuis’ kunnen zijn, vinden we het noodzakelijk om in dialoog te treden met ouders en andere betrokkenen. Samenwerking en overleg vinden we prioritair op alle niveaus.

In de mate van het mogelijke willen we de leefwereld van onze cliënten vergroten en streven we naar integratie binnen de ruimere samenleving. Dit neemt niet weg dat we eerst en vooral oog hebben voor de individuele hulpvraag. Zoeken naar een zinvolle dagbesteding, de nodige ondersteuning bieden in het dagdagelijkse leven en contact mogelijk maken om een kwaliteitsvol leven te leiden, dat is wat wij wensen.

vzw De Okkernoot

Repingestraat 12
1570 Vollezele

Contacteer vzw De OkkernootOntvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.