vzw OBRA|BAKEN Coördinator Dagbesteding

De kern van je job is:
Je bent verantwoordelijk voor een team van begeleiders die je coacht in hun kernopdracht zijnde elke dag opnieuw met 'goesting' een kwaliteitsvolle dagbesteding bieden aan onze cliënten. Je doet dit door zelf op de werkvloer mee te werken en je expertise ontwikkelingsgericht te delen met begeleiders.

De dagbesteding is vraaggericht en op maat. Cliënten kiezen volgens hun interesse en draagkracht een atelier. Hun netwerk wordt daarbij betrokken. Je houdt overzicht en zorgt voor haalbare atelierverdelingen voor én cliënt én medewerker.

Elke begeleider heeft een aantal cliënten die hij/zij individueel begeleidt. Je ondersteunt begeleiders in het opstellen van en uitvoeren van de individuele ondersteuningsplannen.
Samen ben je aanspreekpunt voor het netwerk.

Je bent de eerste aanspreekpersoon voor nieuwe cliënten en hun netwerk. Je bent samen met de begeleiders - ambassadeur van onze dagbesteding en linkt op moment van opstart de vraag van de cliënt met de gevraagde dagbesteding en begeleider/team.

Je bouwt mee aan een coherent ortho-agogisch beleid. Je hebt cliëntgericht handelen, vraaggericht werken in de vingers en je streeft maatwerk na. Je reikt begeleiders de nodige kaders aan en ondersteunt hen om deze te vertalen in de praktijk.

Je zet zowel je inhoudelijke als praktisch organisatorische vaardigheden optimaal in. Je coacht op maat en op vraag begeleiders individueel maar bent tegelijkertijd sterk in het coachen van teams (groepsdynamieken). Je kan hen enthousiast maken en samen grenzen verleggen (samenwerken en innoveren). Je maakt hen sterker voor de nieuwe vragen die op ons afkomen in een snel veranderende omgeving.

Je bent vanuit deze praktijk de verbindende persoon naar het organisatiebeleid toe. Je denkt dagbesteding-overschrijdend mee na over het door ontwikkelen en optimaliseren van de dienstverlening binnen OBRA|BAKEN in de brede zin. Je detecteert noden en bij te sturen processen, adviseert en ontwikkelt mee vernieuwende kaders, methodieken en processen.

Het kader waarbinnen je werkt is de missie en visie van OBRA|BAKEN vzw.

Wij zoeken:
• een master of bachelor in een ortho(ped)agogische, psychologische of sociale richting, bij voorkeur met ervaring in een leidinggevende functie.
• iemand die 30,4 uur per week wil werken,
• die zo snel als mogelijk in dienst kan treden,
• die flexibel wil en kan werken,

Wij vinden daarbij volgende attitudes en/of competenties belangrijk:
• Je bent in de eerste plaats klantgericht.
• Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.
• Je kan doelgericht werken.
• Je hebt coachende vaardigheden (je begrijpt de kunst van het 'anders vasthouden' van teams).
• Je kan heel goed plannen en organiseren.
• Je bent stressbestendig.
• Je kunt met een verscheidene doelgroep werken.
• Je bent enthousiast en gedreven.
• Je kan gepast onderhandelen en bemiddelen in verschillende contexten.
• Je bent besluitvaardig.
• Je bent bekend met de (financiële) mechanismen van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Persoonsvolgende Financiering (PVF).
• Je kan netwerken.
• Je denkt in kansen en mogelijkheden.
• Je hebt kennis van emotionele ontwikkeling en andere (ped)agogische denkkaders.
• Je hebt ervaring in diverse doelgroepen;
• Je hebt een goede basiskennis van Word, Excell, Outlook, Office 365.

Wij hechten hier belang aan omdat we van jou als coördinator verwachten dat:
• Je cliënten, hun netwerk en begeleiders de gepaste professionele ondersteuning op vraag én op maat biedt.
• Je een aantal administratieve taken mee digitaal ter harte neemt: je houdt cliëntendossiers bij, je zorgt voor gepaste tools en ondersteunt begeleiders i.f.v. registratie aanwezigheden, contacten en vervoer, je beheert je digitale agenda, ...
• Je een actieve bijdrage hebt in het team en de organisatie, bereid bent om samen te werken met collega's (gedeelde verantwoordelijkheid).
• Je kan rekening houden met de wensen en ondersteuningsvragen van cliënten en de financiële mogelijkheden op basis van de beschikbare budgetten
• Je ook zelf aan de slag gaat met de jou aangeboden coaching, met oog op het verder ontwikkelen van jouw competenties.
• Je mee bouwt aan een positieve sfeer en een dynamische, lerende teamwerking.
• Je bijdraagt aan de doorontwikkeling van de dienstverlening van OBRA|BAKEN, de diverse teams en de individuele medewerkers.

Wij bieden jou:
• Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01.
• Een dynamische en uitdagende werkomgeving waar ruimte is om te leren.
• Een afwisselende job met een verscheidenheid aan taken.
• Een job met een evenwicht tussen zelfstandig werken en werken in teamverband.
• Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto en fiets.
• Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto.
• Een laptop en GSM om je job uit te voeren.

HOE SOLLICITEREN?

Curieus naar ons?

Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar Riet Konings via riet.konings@obrabaken.be

Je kan solliciteren t.e.m. woensdag 29 januari 2020.

De gesprekken zullen doorgaan op 12 of 13 februari. Als je hiervoor wordt geselecteerd, zal je telefonisch of per mail worden uitgenodigd.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: 30,4/38 PC 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij riet.konings@obrabaken.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
vzw OBRA|BAKEN
Langerbrugsestraat 258
9940  Evergem