VZW Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen is op zoek naar een regionaal medewerker provincie Limburg

Met onze werking bevragen we ouders van jongeren in de jeugdhulp over hun ervaring met de jeugdhulp in Vlaanderen. Het onderwerp van de gesprekken met de ouders betreft vooral hun visie rond 'participatie' en wat hun noden en verwachtingen hier zijn. De aandachtspunten van ouders vormen de basis voor een dialoog met professionelen en beleid. Hoofdreden voor het uitnodigen van ouders is het voornemen niet meer 'in de plaats van ouders' te spreken over participatie van ouders, maar mét de ouders een gesprek te beginnen over de punten die zij hierin van belang vinden en deze te communiceren naar diensten en beleid.

Opdrachten:


Ø ontmoeting en gesprek organiseren met ouders met ervaring in de jeugdhulp o.a. via oudergroepen

Ø uit de gesprekken adviezen formuleren in functie van een participatieve hulpverlening

Ø de dialoog aangaan met professionelen in de jeugdhulp op basis van de aandachtspunten van ouders

Ø meewerken aan beleidsadviezen en deze zo nodig inbrengen op beleidsfora samen met ouders

Vereisten:

Ø zelfstandig kunnen werken met groepen, zowel professionelen als cliënten uit de jeugdzorg

Ø zelfstandig een aanbod kunnen uitwerken en aanbieden naar de diensten in de jeugdhulp

Ø beleidsteksten kunnen interpreteren, bespreekbaar maken in het gesprek met ouders

Ø adviezen vanuit ouderperspectief formuleren in functie van het beleid

Ø verslaggeving, modereren overleg, organiseren dialoogmomenten, vorming….

Ø bereid zijn tot flexibele werkuren naargelang de jobvereiste

Ø zelfstandig initiatief nemen in het kader van de organisatiedoelen en de teamwerking

Ø ervaring in jeugdhulpverlening en/of met cliëntparticipatie in hulpverlening is een pluspunt

Ø gebruik van PC: word, office 365, power point

De gesprekken gaan door op dinsdag 4 september 2018.

 

Solliciteren met CV en motivatiebrief voor 25 augustus, bezorgen aan ruben.tempelaere@daidalosvzw.be

in cc: ingrid.crabbe@oudersparticipatie-jeugdhulp.be en eliska.douwen@oudersparticipatie-jeugdhulp.be

 

Details Meer informatie Werkgever
vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen / vzw Daidalos
Oudstrijderslaan 44E
3530  Houthalen-Helchteren