Wereldhuis Bonangana vzw

Wereldhuis Bonangana vzw is een pluralistische vereniging uit Sint-Niklaas die werkt aan het welzijn en de sociaal-culturele emancipatie van alle burgers, ongeacht herkomst en kleur. Globaal denken en lokaal handelen is ons motto. We koesteren een aantal basisprincipes: inclusie (insluiting), kansengelijkheid, respect, verdraagzaamheid en interculturele uitwisseling. Wie van vreemde origine is mag omwille van zijn herkomst geen kansen op sociale promotie en inburgering missen. Daarom trachten we hen individueel maar vooral collectief te ondersteunen en hun veerkracht te verhogen. Samen met andere partners en burgers werken we aan sociale cohesie en bestrijden we een klimaat van angst en onveiligheid.

 Wij zoeken vrijwilligers voor:

Nederlandse les aan anderstaligen: maandag 19u30-21u en    woensdag 9u30-11u30 - ook tijdens de vakanties - contact: bonangana.nederlands@gmail.com

Huiswerkbegeleiding: woensdag 13u30-15u30 - niet tijdens de vakanties - contact: bonangana.huiswerk@gmail.com

Wereldhuis Bonangana vzw

Nieuwstraat 18B
9100 Sint-Niklaas

Contacteer Wereldhuis Bonangana vzw