WERKBEGELEIDER-COACH LOGISTIEK (M/V) - voltijds

WERKBEGELEIDER-COACH LOGISTIEK (M/V)
Ingelmunster • voltijds [38/38]

De Kringwinkel Midwest is op zoek naar een werkbegeleider-coach logistiek. Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en opvolging van de logistieke afdeling.

De logistieke afdeling bestaat uit 3 modules: planning/dispatching, transport en magazijn. Je staat in voor de organisatie van de dispatching, de planning van alle transporten, het beheer en onderhoud van het wagenpark en zorgt voor een vlotte doorstroom van de goederen in het logistiek centrum. Je begeleidt en ondersteunt de doelgroepmedewerkers bij het uitvoeren van hun job.

Je komt terecht in een organisatie in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel 'goesting'.

Belangrijk:
(1) Als organisatie kiezen we voor autonome teams en coachend leiderschap. Dit betekent dat je gebeten bent om enerzijds verantwoordelijkheid te krijgen, te dragen en te geven en anderzijds te coachen en gecoacht te worden.
(2) Loyaliteit naar de vzw: enthousiasme en interesse voor de doelstellingen en werking van De Kringwinkel, politiek neutraal handelen op de werkvloer, bereidheid tot ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

TAKENPAKKET:
In overeenstemming met de organisatievisie en binnen de afgesproken kaders, ben je verantwoordelijk voor:

1. Begeleiding en coaching van de doelgroepmedewerkers (team van 25 à 30 mensen)
• Je bent verantwoordelijk voor de dagdagelijkse coaching van medewerkers in functie van competentie-versterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.
- Inschatting van gedrag, motivatie, vaardigheden, competenties en mogelijkheden.
- Medewerkers in hun dagdagelijks functioneren begeleiden en ondersteunen (zowel mensgericht als resultaatsgericht) in functie van de doelstellingen.
• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van coachingstrajecten van de doelgroepmedewerkers volgens de afgesproken kaders
- Het organiseren, houden en opvolgen van
. Intake- en selectiegesprekken
. Functionering- en evaluatiegesprekken
. Persoonlijke ontwikkelingsplannen
- Het aanpakken van individuele werkgerelateerde vraagstukken van doelgroepmedewerkers
. Je voert gesprekken met doelgroepmedewerkers en indien nodig leg je contact met internen (vb. HR) en/of externen (vb. partners).
- Je staat in voor de administratieve opvolging en het beheer van de tewerkstellingstrajecten volgens de afgesproken procedures en instrumenten.
- In functie van deze trajecten onderhoud je actief contacten met doorverwijzers

2. Planning & organisatie
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de goederenstromen, de logistieke processen, de organisatie van dispatching en het beheer van het wagenpark (momenteel 5 vrachtwagens en 2 dienstvoertuigen)
• De organisatie en opvolging van de algemene werkorganisatie van de werkvloer:
- Operationele organisatie en optimalisatie/verbetering van processen (planning, dispatching, transport en magazijn)
- Inrichting en het beheer van de werkvloer
- Onderhoud transportmiddelen
• De dagdagelijkse aansturing van de werkvloer:
- Opleiding en (technische) ondersteuning van doelgroepmedewerkers in hun dagelijkse job uitvoering
- Infodoorstroming en communicatie naar de doelgroepmedewerkers
- Je bent tevens het aanspreekpunt voor de medewerkers.
• De opvolging van bezetting:
- Opvolging en registratie van aanwezigheden, minimumbezetting, verlofaanvragen...
- Neemt initiatief omtrent bijsturingen in de bezetting
• Registratie en rapportering volgens afgesproken kaders en systemen:
- Interne registraties in functie van de goederenprocessen
- Je rapporteert aan de directie

3. Samenwerking en afstemming binnen de organisatie
• Je bent verantwoordelijk voor de samenwerking en het overleg binnen het eigen team.
• Je zorgt voor de afstemming met andere teams (logistiek centrum, winkels, ondersteunende diensten) volgens de afgesproken werkwijzen.
• Je rapporteert aan de directie.

ALGEMENE COMPETENTIES EN KENNIS:
Belangrijke competenties zijn:
• Organisatorische vaardigheden
• Leiderschapsvaardigheden
• Teamspeler
• Administratieve vaardigheden

Kennis van:
• tewerkstellingsstatuten en sociale kaart
• motivatie- en coachingstechnieken
• communicatie- en overlegvaardigheden

SPECIFIEKE COMPETENTIES EN KENNIS:
• Kennis van transport/ritplanning
• Kennis van automatisering en softwaretoepassingen in logistiek, transport en magazijn
• Kennis in organisatie van goederenstromen en logistieke processen
• Kennis in het beheren van een wagenpark (8 voertuigen)
• Minimaal rijbewijs B (rijbewijs C en heftruckattest is een pluspunt)

OPLEIDING, ERVARING, BEREIDHEID:
• Bachelor diploma met specialisatie in distributie, transport, magazijn of gelijkwaardig door ervaring met sterke feeling en/of ervaring in begeleiding van medewerkers
• Bachelor diploma met sociaal-agogische scholing of gelijkwaardig door ervaring met sterke feeling en/of ervaring in een logistieke omgeving
• Ervaring in een logistieke omgeving is een pluspunt
• Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
• Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroepmedewerkers

ARBEIDSVOORWAARDEN:
• Voltijdse tewerkstelling (38 uren per week)
• wedde: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
• maximum 5 jaar nuttige anciënniteit (Beslissing Raad van Bestuur)
• plaats van tewerkstelling: Ingelmunster
• voorziene indiensttreding: Vanaf mei - juni 2019

PROCEDURE:
• Schriftelijke kandidatuur opsturen voor vrijdag 31/05/2019 naar Verdonck Professional Partners
via mail: office@verdonckbv.be. Voor meer informatie kan u daar ook terecht.
Telefoonnummer: 056/53 11 80 of 059/26 76 57

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij office@verdonckbv.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen VZW, vestiging Logistiek en Administratief Centrum
Izegemstraat 70a
8770  Ingelmunster