WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER – CIRCULAR BIO-BASED CONSTRUCTION INDUSTRY (CBCI)

Het onderzoek wordt gevoerd binnen de onderzoeksgroep “Duurzaam Bouwen”, specifiek rond “Sociale en Ecologische duurzaamheid van gebouwen en gemeenschappen”. Het onderzoek heeft zich de laatste jaren gericht op een viertal thema’s die complementair zijn en die samen een rode draad vormen doorheen het onderzoekswerk dat ook de volgende jaren zal worden verder gezet: (1) klimaatbeleid op stedelijk vlak (project ZECOS), (2) stadsvernieuwing en gebouwrenovaties (RenoseeC voor collectieve woningrenovaties op wijkniveau, project "Gent Knapt Op" voor kwetsbare woningeigenaars, ...), (3) circulaire bouwtechnieken en processen (CAP’EM = Cycle Asessement Procedure for Ecological Materials) en (4) activering in de bouw voor sociaal kwetsbare groepen (project Rewind voor de re-integratie van ex-gedetineerden, Start4Change voor de activering van kwetsbare jongeren, PSD/PS4D voor de Private Sector Development in/voor ontwikkelingslanden)

Het project "Circular Bio-based Construction Industry" is een Europees Interreg-2-Seas-project met als doel de basis te leggen voor een circulaire bio-gebaseerde bouwindustrie in het 2 Zeeën-gebied. Met dit project wordt aan de bouwsector de mogelijkheid gegeven om te evolueren naar een integrale circulaire (proces) benadering. Ook wordt ingezet op het circulair gebruik van bio-gebaseerde bouwoplossingen tijdens de volledige levenscyclus van een gebouw (ontwerp, productie, gebruik, onderhoud en hergebruik).

De specifieke hoofdopdracht van de onderzoeksgroep duurzaam bouwen van KU Leuven voor CBCI bestaat in het ontwerpen, aanbesteden, bouwen, testen en demonstreren van een circulair bio-gebaseerd gebouw opgevat als een Living Lab. Er wordt maximaal ingezet op het ontwikkelen en toepassen van architecturale oplossingen en technieken die zich laten uitvoeren door bouwondernemingen in de sociale economie.

Website van de eenheid

Functie

Projectondersteuning- en uitvoering:

 • Ondersteuning bij het ontwerp, de aanbesteding en het werftoezicht van een Living Lab op de technologiecampus
 • Testen en ontwikkelen van circulaire, bio-based bouwtechnieken en businessmodellen van producten, materialen en systemen in hergebruik.
 • Eventueel: Ontwikkelen en analyseren van LCA-processen, gebruik van LCA-software, optimalisatiesoftware, … .
 • Rapportering
Profiel
 • je beschikt over een diploma minstens op Masterniveau.
 • diploma in de bouwsector is wenselijk doch niet a priori vereist;
 • ervaring met het gebruik van Revit is een meerwaarde;
 • je hebt ervaring in de bouwsector en beschikt over bouwtechnische competenties;
 • je hebt organisatorisch talent en coördineert graag;
 • je bent Nederlandstalig en hebt een goeie kennis van het Engels, je communiceert vlot, haalt voldoening uit het samenwerken met mensen.
 • je kan je ideeën overtuigend aan de man brengen;
 • je kan zelfstandig werken, je bent flexibel,
 • je communiceert vlot en open en bent correct in de omgang;
 • je bent mobiel en bereid tot verplaatsingen in Vlaanderen en het buitenland.
 • met openbaar vervoer/fiets, auto, …
 • je bent bereid om ondersteuning te bieden bij andere KU Leuven -projecten
Aanbod
 • Deeltijdse aanstelling als BAP (Bijzonder Academisch Personeel) van bepaalde duur door KULeuven 
  Aanstelling van bepaalde duur voor 80% - duur: 1 jaar (KU Leuven) mogelijk te verlengen 
 • een gevarieerde, boeiende job in een jong team met
 • een mix van sociale, technische en economische uitdagingen;
 • plaats van tewerkstelling in Gent op Technologiecampus Gent van KU Leuven.
 • Salaris en inschaling volgens de wettelijke bepalingen
 • statuut BAP (Bijzonder Academisch Personeel) barema 43
 • Anciënniteit in functie van aan te tonen relevante ervaring.
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Alexis Versele, tel.: +32 93 31 65 96, mail: alexis.versele@kuleuven.be of de heer Lode Lefevre, tel.: +32 9 398 63 99, mail: lode.lefevre@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/12/2019 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Parijsstraat 72b
3000  Leuven