Wetenschappelijk medewerker ‘Mondiale ontwikkeling'

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.

De onderzoeksgroep ‘Duurzame ontwikkeling’ focust op belangrijke mondiale uitdagingen en de acties van verschillende soorten actoren om die uitdagingen aan te pakken. Het onderzoek is veelal beleids- en praktijkgericht en omvat onder meer de volgende thema ’s: waardig werk in ontwikkelingslanden (sociale dialoog, arbeidsrechten, sociale bescherming en jobpromotie), milieubeleid en klimaatsverandering, sociale economie, zuid-zuid samenwerking, migratie en wereldburgerschap. Opdrachtgevers zijn de Belgische en Vlaamse overheid, multilaterale en bilaterale ontwikkelingsorganisaties, internationale NGO ’s en hun koepelorganisaties, OECD(-DAC), en anderen.

http://www.hiva.be

Functie

Als wetenschappelijk medewerker zal je onder meer werken aan projecten over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), waardig werk in ontwikkelingslanden, en het beleidsbeïnvloedingswerk van NGO's.

Profiel

● Je hebt een masterdiploma met specialisatie of bijkomende opleiding over mondiale vraagstukken en/of ontwikkelingssamenwerking, en behaalde uitstekende studieresultaten.

● Je hebt werk- en onderzoekservaring op het vlak van mondiale vraagstukken (minimaal 2 à 3 jaar), bij voorkeur met veldwerkervaring in ontwikkelingslanden.

● Je hebt een sterke interesse in sociaal-wetenschappelijk beleids- en praktijkgericht onderzoek.

● Je hebt een zeer goede kennis van kwalitatieve onderzoeksmethoden en basiskennis van statistiek. Je analytische en synthetiserende vaardigheden zijn goed ontwikkeld.

● Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen. Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig te werk zodat je twee à drie projecten met elkaar kan combineren.

● Je hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel schriftelijk als mondeling, en kan je communicatiestijl afstemmen op diverse doelgroepen. In het Frans heb je goede gespreksvaardigheden. Kennis van Spaans is een pluspunt.

Aanbod

● De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende en beleidsgerichte onderzoeksprojecten met hoge maatschappelijke relevantie, veel leermogelijkheden en de opbouw van een professioneel netwerk.

● Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van de nodige training.

● Een contract van 1 jaar, hernieuwbaar mits positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.

● Een competitief loon met extralegale voordelen.

● Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire equipe.

● HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Huib Huyse, tel.: +32 16 32 04 58, mail: huib.huyse@kuleuven.be of de heer Jan Van Ongevalle, tel.: +32 16 32 04 55, mail: jan.vanongevalle@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10/03/2019 via onze online sollicitatietoepassing :

http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/55014575

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sandra.volders@kuleuven.be
    met referentie Ref. BAP-2019-64
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Leuven
Parkstraat 47
3000  Leuven