Wij zoeken een IPS coach met goesting voor de regio Antwerpen

IPS is een bemiddelingsmethodiek waarbij de klant de mogelijkheid krijgt om via een zo kort mogelijk traject bemiddeld te worden naar betaald werk in het normaal economisch circuit. Hij of zij wordt begeleid tot hijzelf aangeeft geen verdere ondersteuning meer te wensen. In die zin is IPS een vorm van intensieve en integrale bemiddeling. Het opbouwen van een netwerk van werkgevers maakt de kans op succes groter. De IPS-methodiek wordt ingezet voor mensen met een matige tot ernstige psychische problematiek. Als IPS-coach bied je een integraal bemiddelingstraject aan waarin je de klant intensief ondersteunt. De IPS-coach werkt nauw samen met een zorgpartner die kan inspringen mocht de klant ondersteuning nodig hebben op psychisch vlak. De gemiddelde caseload van de IPS-coach varieert van 20 tot 25 actieve klanten. De IPS coach heeft een standplaats in een werkwinkel in de regio Antwerpen en ook een locatie bij een zorgpartner. Je valt onder de leiding van de provinciale GTB coördinator en wordt gecoacht door de provinciale teamcoach. Je wordt inhoudelijk sterk omkaderd door Vlaamse IPS-stafmedewerkers, die mee zullen zorgen voor opvolging, expertise en intervisie.

JOUW PROFIEL

• Je bent heel sterk gemotiveerd voor de inhoud en deelnemers van dit project. Je gelooft in de IPS-methodiek en wil je engageren tot opleiding hierin.

• Je contacteert heel graag werkgevers en kan deze overtuigen om kansen te geven.

• Je gaat graag aan de slag met klanten met een psychische problematiek.

• Je houdt registraties vlot bij, zodat onderzoek en rapportering aan RIZIV mogelijk zijn.

• Je reflecteert open over je bemiddelingswerk onder de vorm van intervisie. Samen met je Vlaamse IPS-collega’s wil je zoeken naar verfijning van de IPS-methodiek via regelmatig overleg .

• Je kan je mobiel verplaatsen en beschikt over een eigen wagen. Je bent bereid om – indien nodig – over meerdere regio’s te werken.

• Je zet je flexibel in om de klant te ondersteunen.

Je zoekt mee om ICF als taal met de klant en met de partners uit te bouwen.

KANDIDAATSTELLING

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan je CV en motivatiebrief uiterlijk tegen 20 augustus 2019 aan Marc Docx (coördinator GTB Antwerpen) via marc.docx@gtb.be

SELECTIEPROCES

Je zal worden uitgenodigd tot een voorbereidende schriftelijke opdracht en een gesprek.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de periode 1 en 15 september 2019.

 

 

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: • Een deeltijdse (minimum 0,80 vte) of voltijds contract (loonschalen uit PC 319, MV1), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, omnium dienstverplaatsingen.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij marc.docx@gtb.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Copernicuslaan 1
2800  Antwerpen