Wijkgezondheidscentrum de Sleep zoekt een verantwoordelijke personeelsadministratie en HR

Algemeen doel:

Het behandelen van de loon-, wedde- en contractadministratie binnen het wettelijke kader teneinde de administratieve taken m.b.t. het personeelsbeleid te verzekeren.

Het mee ontwikkelen en implementeren van specifieke HR- programma’s en instrumenten teneinde het personeelsbeleid te optimaliseren.

Takenpakket:

 •          Instaan voor een correcte administratieve verwerking van alle elementen die betrekking hebben op de loon- en weddeadministratie.
  •    Voert gegevens van de nieuwe medewerkers in de databank in
  •    Houdt de gegevens van de medewerkers actueel
  •    Voert bij contractwijzigingen of wijzigingen in de arbeidstijd de financiële regularisatie uit.
  •    Verwerken van gegevens m.b.t. tot de arbeidsprestaties
 •          Uitvoeren van de wettelijke formaliteiten verbonden aan loon- en weddeadministratie
  •    Het invullen van documenten m.b.t. bijv. eindeloopbaan, kinderbijslag, arbeidsongeval, tijdskrediet…
  •    Zet personeelsleden aan om de nodige documenten tijdig in te vullen.
  •    Volgt de afhandelingen van formaliteiten op
  •    Vult diverse documenten i.f.v. de correcte uitbetaling in en maakt deze over aan de betrokkenen (werknemers, mutualiteiten, verzekeringen, RVA, kinderbijslagfonds,…)
 •          Verzorgen van interne en externe communicatie
  •    Informeert de werknemers omtrent de interne procedures en reglementen m.b.t. loon- en weddeadministratie en de technische aspecten van het loonbeleid. Informeert en adviseert medewerkers over diverse HR –aangelegenheden.
  •    Informeert externe instanties (bv overheden) m.b.t. de personeelsgegevens van de instelling en beantwoordt eventuele vragen.
  •    Volgt de afhandelingen van formaliteiten op
 •          Maakt de subsidiedossiers op
  •    Verzorgt de subsidiedossiers en volgt deze op.
  •    Bezorgt de nodige documenten en personeelsgegevens aan de subsidiërende overheid
 •          Mee ontwikkelen en implementeren van HR-programma’s
  •    Formuleert op basis van de behoeften van de diensten, de eigen gespecialiseerde kennis en analyses, adviezen en voorstellen m.b.t. de ontwikkeling en implementatie van HR-programma’s (vb. sollicitatieprocedures opzetten, loopbaanplanning ontwikkelen) teneinde het HR-beleid te optimaliseren.
  •    Bespreekt met coördinator en staf de kaderlijnen m.b.t. de inhoud en het proces voor de ontwikkeling en implementatie van programma’s.
  •    Het ontwikkelen en implementeren van HR-instrumenten. Bv functieomschrijvingen, evaluaties, meetinstrumenten voor stressbeheer, vacatures,…
  •    Maakt afspraken met de coördinator omtrent vereisten, ontwikkeling, uitwerking en implementatie en opvolging van HR- instrumenten
  •    Uitvoeren van taken binnen de ontwikkelde programma’s zoals het maken van functiebeschrijvingen, voeren van sollicitatiegesprekken, gesprekken over loopbaanplanning en exitgesprekken
 •          Andere activiteiten
  •    Bijhouden van het klassement van de personeelsdossiers
  •    Waakt over de praktische schikkingen en opvolgingen van de arbeidsgeneeskundige onderzoeken.
  •    Stelt rapporten op mbt de stand van zaken en de effecten van de projecten
  •    Het optimaliseren van de veiligheid van de medewerkers door het opmaken van risicoanalyses en het opstellen en uitvoeren van een jaarlijks actieplan als preventie-adviseur

U komt terecht in een geengageerde werkomgeving waar constructief en ondersteunend samenwerken belangrijk is . we werken als zelfsturende entiteit dus u hebt de mogelijkheid om als medewerker de verantwoordelijkheid maar ook de vrijheid om uw eigen werk te organiseren. verder hebt u zoals alle medewerkers een belangrijke inbreng in het beleid van de organisatie.

 

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: volgens PC 330 IFIC klasse 14 (fase 1)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij betty.johnson@wgcdesleep.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Wijkgezondheidscentrum De Sleep
Désiré Fiévéstraat 31
9000  Gent


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.