Woningbegeleider A2 bij Maanwandelaars - Hoboken

De Maanwandelaars vzw biedt woon- en dagopvang aan volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

Je wordt tewerkgesteld in Huis 30 (afdeling De HoBo te Hoboken) als woningbegeleider. Je staat mee in voor de opvang en begeleiding van 8 bewoners. Je draagt mee zorg voor de dagelijkse werking, je hebt aandacht voor een goede teamwerking, je staat mee in voor de opmaak en realisatie van de ondersteuningsplannen en waakt erover dat elke bewoner binnen de gestelde termijn aan bod komt in samenspraak met de orthopedagoge.

Je zorgt mee voor het algemeen welzijn van de bewoners en draagt bij tot de realisatie van een zinvolle bezigheid op de domeinen wonen en ontspanning. Je waakt over de veiligheid van de bewoners en van de lokalen en materialen die je ter beschikking hebt voor de uitoefening van je opdracht. Je schenkt veel aandacht aan de professionele contacten met familieleden/voogden van de bewoners.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: barema B2a - PC319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij koen.devriendt@demaanwandelaars.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Maanwandelaars - De HoBo
Kolonel Harrystraat 22
2660  Hoboken