Woonbegeleider De Hoeve (19u/week)

Taken

 • Je realiseert de nodige ondersteuning, verzorging en begeleiding op basis van de zorgvraag, behoeften en interesse van de cliënten en geldende afspraken.
 • Je hebt oog voor de totale persoon, zijn mogelijkheden en beperkingen (mentaal, psychisch, fysiek, medisch, sociaal,…)
 • Je streeft naar een evenwicht tussen het benaderen van bewoners als individu en het begeleiden van de groep.
 • Je besteedt aandacht aan de materiële leef-, woon- en werkwereld van de cliënt.
 • Je kunt interacties sturen: 5 cliënten zijn voornamelijk in de gemeenschappelijke ruimte; focus op een individueel traject binnen deze ruimtes
 • Je kunt werken aan sociale vaardigheden: onderhouden en oefenen ervan van tijdens gemeenschappelijke activiteiten
 • Je biedt ondersteuning van de communicatie variërend van concreet voorwerpniveau tot afbeeldingen (in-check)
 • Je bent graag bezig met de fysieke verzorging van de cliënt en andere activiteiten dagelijks leven en er de meerwaarde van zien binnen de werking
 • Je kunt activiteiten aanbieden variërend van hulp in het huishouden tot vrijetijdsactiviteiten aansluitend op de sensorische noden van de cliënten: klemtoon ligt op het aanleren en onderhouden van vaardigheden
 • Je hebt voldoende hebben aan focus op kleine vooruitgang

 

Profiel

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma (A1) Orthopedagogiek 
 • Je hebt kennis en ervaring in de domeinen: autisme, agressie, psychi(atri)sche zorgen
 • Je k an het administratieve luik van de werking op een correcte en efficiënte wijze verzorgen: verslaggeving, financiële administratie, dagboek, computergebruik, netwerk en cliëntbespreking
 • Je kan een huishouden runnen
 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en waarden van de organisatie
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
 • Je hebt een open en respectvolle houding voor de individuele doelen van cliënten en wil een optimale groei van cliënten bevorderen
 • Je wilt jezelf steeds verder ontwikkelen
 • Je wilt samenwerken in teamverband, binnen het multidisciplinaire gegeven en met belangrijke anderen op basis van een open, eerlijke en constructieve communicatie
 • Je bent bereid de eigen persoon (persoonlijkheid, levenservaring, talenten, werk-
 • punten,…) als basis te zien voor je functioneren in het werkveld en blijvend bereid zijn de eigen persoon in vraag te stellen als basis voor blijvende groei (zelfreflectie)
 • Je bent stipt
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Conform barema's PC 319
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij solliciteren@devijvervzw.be
  met referentie De Hoeve woningen
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Hoeve
Mortselsesteenweg 29
2100  Deurne