Wooncoach Aalst

Word jij ook wooncoach?

Veel kwetsbare huurders staan op de wachtlijst voor een sociale woning. In afwachting daarvan moe­ten heel wat huurders met een beperkt budget op zoek naar een woonst op de private huurmarkt. We merken dat het voor veel gezinnen steeds moeilijker wordt om een kwaliteitsvolle woning te vinden en te houden.

Met dit project willen we gezinnen ondersteunen bij het zoeken van een betaalbare woning, bemidde­len met de huisbaas, administratie opvolgen, informeren over rechten, premies, hulp- en dienstver­lening,…  Hiervoor zoeken we wooncoaches die gezinnen gericht gaan ondersteunen. Je staat er niet alleen voor: er is vorming voorzien en voldoende ondersteuning.

TAKEN

- Je gaat één keer per week langs bij het gezin dat je ondersteunt.

- Je stippelt samen met het gezin een traject uit op maat, met haalbare doelstellingen.

Mogelijke aspecten van de coaching:

  •    Woonvaardigheden (onderhoud woning, plannen en organiseren van het huishouden, voorkomen van huurachterstal en uithuiszetting,…)
  •    Samen een gepaste woonst zoeken (o.a. budgetbepaling en prijs/kwaliteit van de woning samen bekijken, samen bellen naar verhuurders, contacten leggen, premies aanvra­gen, tussenkomst huurwaarborg,…)
  •    Werken aan goede communicatie tussen huurder en verhuurder & bemiddelen bij huurproblemen
  •    Administratieve ondersteuning
  •   Contacten leggen met verhuurders: bemiddelen, informatie geven, vooroordelen bespreekbaar maken.
  •    Ondersteuning bij inschrijving sociale woning (SVK en SHM)

 

- Je registreert de voortgang van het traject en koppelt dit terug aan de coördinator van het project.

- Je neemt deel aan vormingen en vergaderingen i.v.m. de wooncoaching (overdag of ’s avonds)

PROFIEL

-  Je hebt ruimte om wekelijks enkele uren bij het gezin langs te gaan.

- Je bent bereid om de opleiding mee te volgen rond wooncoaching.

-  Je hebt een open blik en respect voor elke mens, ongeacht huidskleur, nationaliteit, cultuur, godsdienst,…

- Je bent communicatief en kan verbinding leggen op verschillende niveaus: met kwetsbare huurders, verhuurders, diensten,…

- Je kan samen op weg gaan met een gezin, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.

- Je bent positief ingesteld, ziet de krachten binnen het gezin en kan deze ook benoemen en versterken.

-  Je kan je grenzen bewaken en dit ook aangeven naar het gezin/ de coördinator.

- Je bent bereid om te leren van de gezinnen in armoede en zo meer kennis te verwerven over armoede en de gevolgen ervan.

- Je deelt de visie van de Vierdewereldgroep, nl. dat armoede niet zozeer te maken heeft met persoonlijke schuld, maar dat er dieperliggende maatschappelijke oorzaken zijn die armoede in de hand werken en bestendigen. Je strijdt mee voor gelijke rechten van mensen in armoede op de plekken waar je woont, werkt,…

WAT KAN JE VERWACHTEN?

- We voorzien regelmatig overlegmomenten en vorming samen met de andere vrijwilligers.

- Je wordt ondersteund in je taak door een vaste medewerker.

-  Je bent verzekerd en krijgt een vergoeding van je verplaatsingskosten.

Details Meer informatie Werkgever
Vierdewereldgroep Aalst
St-Annalaan 41
9300  Aalst


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.