Word lid van een Commissie van Toezicht bij een gevangenis!

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen richt vanaf 1 september 2019 nieuwe Commissies van Toezicht op bij elke Belgische gevangenis.

Sluit je aan bij een Commissie van Toezicht en help mee een onafhankelijk toezicht uit te bouwen op het gevangeniswezen en op de behandeling van gedetineerde personen.

Dit engagement neem je op in je vrije tijd (gemiddeld 1 dag per maand). Een commissielid heeft recht op een presentiegeld voor deelname aan vergaderingen en gevangenisbezoeken. Er is geen voorkennis of ervaring vereist; een vorming wordt voorzien.

Meer informatie en het aanmeldingsformulier vind je op onze website.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Loon: /
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacature@ctrg.belgium.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Leuvenseweg 48/2
1000  Brussel