Wordt Buddy

SINGA IN HET KORT

SINGA is een vzw met als doel de voornaamste hindernis te overkomen die nieuwkomers (asielzoekers en vluchtelingen) ondervinden wanneer ze in België aankomen, met name, het gebrek aan contact met de lokale bewoners en hierdoor het ontbreken van enig sociaal weefsel.

Zonder het bestaan van een netwerk, zonderen de nieuwkomers zich geleidelijk aan af en komen ze in een negatieve spiraal terecht die zeer moeilijk is om te doorbreken. Ze komen in een situatie terecht waarin ze de landstalen niet kennen, moeilijkheden ondervinden om een woning te vinden, weinig arbeidskansen krijgen en hun zelfvertrouwen verliezen samen met het vertrouwen in hun projecten en hun vaardigheden.

SINGA creëert een ruimte en mogelijkheden waarin lokale bewoners en nieuwkomers elkaar kunnen ontmoeten, samen projecten kunnen ontwerpen en ontwikkelen en vaardigheden kunnen uitwisselen.

HET BUDDY PROGRAMMA

Het “buddy” programma van SINGA België is een vorm van mentoring dat gericht is op het vormen van duo’s tussen nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen..) en lokale bewoners op basis van gedeelde interesses en/of passies. (Bijvoorbeeld, twee dansers, twee artiesten, twee geschiedenis fanaten....)

Wij zijn op zoek naar personen van elke leeftijd om een "buddy" te vormen. Van de buddies wordt verwacht dat ze hun buddy minstens twee keer per maand zien gedurende zes maanden. Dit met als doel het gebruik van het Frans/Nederlands aan te moedigen, het aanzetten om zijn of haar gaststad te ontdekken en de verankering in een sociaal weefsel.

DE SINGA ACTIVITEITEN

De SINGA activiteiten hebben als doel nieuwkomers en lokale bewoners te verzamelen in gemengde groepen van een tiental personen die samen komen om een bepaalde activiteit uit te oefenen (koken, toneel, muziek, sport...).

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde personen die graag minstens twee uur per maand willen besteden aan het organiseren van activiteiten.

CONTACT

Bezoek de website van SINGA België, www.singa-belgium.org , of contacteer Cerise via cerise@singa-belgium.org of per telefoon op 0476/57.42.70 voor meer informatie.

SINGA België kan niet voorzien in vergoedingen voor de vrijwilligers.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Rue Fernand Bernier 35
1060  Saint Gilles