YUNECO Crisisondersteuner

YUNECO is op zoek naar een medewerker die wil deel uitmaken van de crisiswerking. Deze functioneert in nauwe samenwerking met het crisismeldpunt (CMP) Vlaams-Brabant, de spoedafdeling Gasthuisberg en het mobiele crisisteams.

Je functioneert onder de verantwoordelijkheid van de kinder- en jeugdpsychiaters van het netwerk.  Het betreft een nieuwe “experimentele” functie waarbij wij de jongeren en hun gezin willen ondersteunen en vasthouden tijdens een crisissituatie geestelijke gezondheid, wanneer zij voorlopig nergens terecht kunnen en in overleg met het CMP de regie opnemen . Er wordt intensief samengewerkt met de andere betrokken partners binnen het zorgprogramma YUNECO Crisis.

Functieprofiel:

 • Je hebt een basisdiploma als bachelor in assistent psychologie of orthopedagogie, psychiatrische verpleegkundige of menswetenschappelijke richting
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de geestelijke gezondheidszorg
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met crisissituaties
 • Je standplaats is Halle
 • Je wenst je voor 75% te engageren gedurende een jaar (met kans op verlenging)

 Vereisten:

 • Je bent een dynamische persoonlijkheid, die zelfstandig kan werken, maar ook graag  in overleg gaat en samenwerkt met anderen.
 • Je kan actief en empathisch luisteren en blijft rustig in crisissituaties
 • Je bent flexibel ten aanzien van een wisselende werkbelasting
 • Je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners 

Voor verdere inlichtingen en inzenden van je kandidatuur en CV ten laatste 28 augustus 2019 kan je contact nemen met Marina Danckaerts of Ann Van der Speeten, netwerk-coördinatoren: marina.danckaerts@yuneco.be en ann.vanderspeeten@yuneco.be

De mobiele teams vormen een dynamische schakel in het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. Zij vormen een inspirerende werkplek die dicht aansluit bij de leefwereld van de jongeren en op belangrijke momenten in hun leven betekenisvol kan zijn.

Informatie over YUNECO en het crisisnetwerk vind je op www.yuneco.be

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij ann.vanderspeeten@yuneco.be
  met referentie Vacature YUNECO Crisisondersteuner
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
YUNECO vzw
Groeneweg 151
3001  Heverlee