Zelfstandig beheerder van nalatenschappen (m/v)

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden.

Haar programma’s momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, gezondheid, erfgoed, maatschappelijk engagement, Afrika, Latijns-Amerika, Azië, onderwijs en ontwikkeling van talenten,  Europa, klimaat, milieu en biodiversiteit.

 

In haar Centrum voor Filantropie stimuleert de Stichting doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.  Filantropie gebeurt in essentie door te schenken of door een legaat over te maken.

Om het team die de verantwoordelijk is voor het beheer van schenkingen en legaten te versterken, is de Koning Boudewijnstichting op zoek naar een

Zelfstandig beheerder

van nalatenschappen (m/v)

 

 

Taken

 

-          Ontvangen van testamenten en schenkingsaktes

-          Contactpersoon voor notarissen, vermogensbeheerders, private bankiers, …in het kader van de vereffening van nalatenschappen met tegoeden in Vlaanderen

-          Voorbereiden, bijwonen en opvolgen van vergaderingen

-          Beheren en opvolgen van onroerende goederen

-           

Profiel

-          Je hebt kennis van het familierecht

-          Je kan een netwerk uitbouwen met diverse stakeholders en er goede contacten mee onderhouden

-          Je kan budgetten beheren

-          Je werkt autonoom

-          Je bent een uitstekend planner en organisator

-          Je verzorgt het secretariaat dat voortvloeit uit bovenvermelde taken : verslagen opmaken, nota’s schrijven, uitnodigingen versturen, vergaderingen plannen …

Je hebt

-          een master diploma – bij voorkeur jurist(e)

-          uitstekende intermenselijke vaardigheden

-          mondelinge en redactionele vaardigheden

-          een gezonde dosis emotionele en sociale intelligentie

-          talenkennis: Nederlands als moedertaal met zeer goede kennis van het Frans en het Engels

-          kennis van de courante softwarepakketten Word, Outlook, Excel, Powerpoint.

Als zelfstandige zal u de opdrachten uitvoeren via een dienstverleningsovereenkomst aan een gemiddelde van drie dagen per week.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij criekemans.p@kbs-frb.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.