ZELFSTANDIGE INDICATIESTELLER in het kader van DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (regio Pajottenland)

Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant geniet het vertrouwen van meer dan 615.000 leden. Om de dienstverlening te optimaliseren zoeken wij voor spoedige samenwerking een:

ZELFSTANDIGE INDICATIESTELLER
IN HET KADER VAN DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (regio Pajottenland)

Functie:

Je voert de indicatiestellingen uit in opdracht van de Dienst Maatschappelijk Werk van de FSMB

Je organiseert de planning en bezoekt de aanvragers in het thuismilieu

Je informeert ze over de regelgeving van de Vlaamse Sociale Bescherming en stelt de indicatie aan de hand van de Bel-profielschaal

Je stelt een dossier op voor de aanvraag 'Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden'

Je participeert aan werkgroepen en vergaderingen binnen de organisatie

 

Profiel:

Je hebt – naast het Nederlands – een goede mondelinge kennis van het Frans

Je hebt minstens 2 jaar ervaring

Je beschikt minstens over een diploma met het niveau van gegradueerde in het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaal-agogisch werk, d.w.z. :

gegradueerde in orthopedagogie;

gegradueerde assistent in de psychologie;

maatschappelijk assistent;

gegradueerde in ergotherapie;

gegradueerde in kinesitherapie;

gegradueerde in orthopedie;

gegradueerde in podologie;

gegradueerde in de medische beeldvorming;

gegradueerde in de optiek en optometrie;

gegradueerde in farmaceutische en biologische technieken;

gegradueerde in de medische laboratoriumtechnologie;

gegradueerde in voedings- en dieetkunde;

gegradueerde in audiologie;

gegradueerde in logopedie;

gegradueerde verpleegkundige;

graad van vroedvrouw;

kandidaat in de kinesitherapie;

kandidaat in de arbeidsorganisatie en gezondheid.

Wij bieden een vaste vergoeding van 40 EUR per indicatiestelling.

 

Interesse?

Richt uw kandidatuur met C.V. aan Dhr. Pieter De Troyer, diensthoofd Sociale Dienst, Zuidstraat 111, 1000 Brussel of per mail naar sociale_dienst@fsmb.be.

Raadpleeg onze website voor meer informatie:
https://www.fsmb.be/team-indicatiestellers-vlaamse-zorgverzekering

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sociale_dienst@fsmb.be
    met referentie Indicatiesteller
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
FSMB
Zuidstraat 111
1000  Brussel