Belangrijke overwinning voor duurzame ontwikkeling bij Europese Unie

De Commissies Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement spraken zich op 4 maart uit over het toekomstige budget voor het externe beleid van de EU. Beide commissies zetten duurzaamheid en solidariteit centraal. Hopelijk volgt het voltallige parlement dit signaal wanneer het later deze maand stemt over het onderwerp.

Nieuw kader voor financiering EU

Momenteel buigt de Europese Unie zich over een nieuw financieringskader voor 2021-2027, en dit voor alle beleidsdomeinen waarvoor de Unie bevoegd is. Ook het externe beleid, met de Europese ontwikkelingssamenwerking, valt daaronder.

De Europese Commissie lanceerde in het voorjaar van 2018 een concreet voorstel voor de financiering van het externe beleid. Ze stelde toen een nieuw instrument voor: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument oftewel NDICI, goed voor 89 miljard euro. Het Europees Parlement en de Europese Raad spreken zich de komende maanden uit over het totale nieuwe financiële kader en dus ook over dit instrument. De finale beslissing wordt pas verwacht in het najaar van 2019, na de Europese verkiezingen dus.

Agenda 2030 en internationale solidariteit centraal

Begin maart hebben de Commissies Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement een belangrijke stap gezet voor de financiering van het externe beleid. Ze willen dat de Agenda 2030 (de VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) en internationale solidariteit centraal staan. In tijden waarin landen ontwikkelingssamenwerking steeds vaker ten dienste stellen van hun eigen veiligheids-, migratie- of economische agenda, is dit een belangrijk signaal.

De tekst van de beide parlementaire commissies is een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie

11.11.11 en zijn Europese koepel Concord zijn van mening dat de tekst van de beide commissies een verbetering is ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. De Agenda 2030 centraal stellen, en een aanpak gericht op mensenrechten zijn cruciaal om de unieke rol van de EU als toonaangevende donor van ontwikkelingsgeld ook in de toekomst te verzekeren.

11.11.11 en Concord verwelkomen onder meer:

  • de expliciete verwijzing naar de Agenda 2030 en het Klimaatakkoord van Parijs;
  • dat 45% van de 89 miljard euro moet ingezet worden voor klimaat en milieu. Dit is een krachtiger signaal dan de 25% die de Europese Commissie voorziet. Bovendien sluiten de parlementaire commissies ook steun voor fossiele brandstoffen uit;
  • dat minstens 20% van het NDICI bestemd moet zijn voor menselijke ontwikkeling en sociale inclusie;
  • dat gender duidelijk opgenomen moet zijn in 85% van de programma's, ook al hadden we als middenveld graag ook bevestigd gezien dat 20% van het NDICI naar genderspecifieke acties moet gaan;
  • de sterke taal over seksuele en reproductieve gezondheid;
  • de sterke en duidelijke waarborg dat private steun enkel als een aanvulling op publieke financiering gezien kan worden, en dat die geen negatieve impact mag hebben op openbare dienstverlening in sectoren zoals gezondheidszorg en onderwijs. Bovendien zijn we het eens met de sterke focus op ondersteuning van de lokale private sector.

Migratiebeleid blijft zorgen baren

De leden van de parlementaire commissies volgen de Europese Commissie dat (weliswaar maximum) 10% van het NDICI moet instaan voor het migratiebeleid. Door migratie zo centraal te zetten in het buitenlandse en ontwikkelingsbeleid van de Unie ontstaat het risico dat de middelen ingezet worden om de migratie in eigen land te beheren, vooral in landen op de migratieroutes richting Europa.

Dit terwijl ontwikkelingssamenwerking vooral armoede moet bestrijden en ongelijkheid aan moet pakken. Positief is wel dat de commissies een evenwichtigere aanpak van migratie bepleiten.

Wat kan België doen?

Ook ons land moet zich de komende maanden uitspreken over het nieuwe financiële kader en dus ook over de middelen voor de Europese ontwikkelingssamenwerking. België moet garanderen dat het externe beleid bijdraagt aan internationale solidariteit en de realisatie van de Agenda 2030. Bovendien moet ons land verdedigen dat er wel degelijk minstens 89 miljard euro wordt voorzien voor het NDICI.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels