Eén jaar SDG’s

"België engageert zich om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen uit te voeren". Charles Michel tijdens een toespraak in de VN, september 2015

De Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling bestaat één jaar. Een gelegenheid om de Belgische regeringen er aan te herinneren dat ook ons land de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) moet uitvoeren. En dit zowel in het interne als het internationale beleid. 30 organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige en duurzame transitie schreven de bevoegde ministers een brief met de vraag om snel werk te maken van een uitvoeringsstrategie. 

Ambitie gezocht

Om de ambitieuze agenda te realiseren zijn dringende maatregelen nodig. Aan deze maatregelen hangt een prijskaartje maar ze bieden ook kansen. Zo is bijvoorbeeld al lang duidelijk – en bevestigd door economen - dat investeren in maatregelen die de klimaatverandering tegengaan ook economische voordelen bieden. 

Nationale uitvoeringsstrategie

De organisaties vragen dat de vele initiatieven, op verschillende beleidsniveaus, van het afgelopen jaar, een plaats zouden krijgen in een overkoepelende nationale strategie.

De SDG’s moeten integraal en op een gecoördineerde manier geïntegreerd worden in het binnen- en buitenlandse beleid van België. Vertrekkend van het basisbeginsel ‘leave no one behind’ moeten hierbij steeds de meest kwetsbaren voorop staan.

Jaarlijks voortgang

Het middenveld roept op om vanaf 2017 een jaarlijks voortgangsrapport op te stellen over inspanningen die Belgische inspanningen voor de uitvoering van de SDG’s en om dit rapport op het volgende High Level Political Forum - dat doorgaat in de zomer van 2017 - voor te stellen.

In de inleiding van de Agenda 2030 wordt aan het middenveld uitdrukkelijk een participatieve rol toegekend in de uitvoering, opvolging en evaluatie van deze agenda. Dit mag niet vergeten worden bij het opstellen van een nationale strategie en bij het opstellen van de modaliteiten voor de uitvoering en de opvolging ervan. Het betrekken van het middenveld en de burgers bij het uitwerken van een nationaal uitvoeringsplan, is dé manier om tot meer weldoordachte beslissingen te komen.

Wiske Jult
Beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling/Secretariaat Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO)

De nota werd ondertekend door volgende organisaties

SDG-ondertekenaars-okt2016

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels