Ontwikkelingsbeleid

Ontwikkelingsbeleid

11.11.11 wil dat België aan kwalitatieve ontwikkelingssamenwerking doet. Daarvoor moeten voldoende middelen worden vrijgemaakt: ons land moet zijn wettelijke engagement nakomen om minstens 0,7% van het BNI aan officiële ontwikkelingssamenwerking te besteden. Maar hulp alleen volstaat niet.

11.11.11 volgt daarom het Belgische en Vlaamse ontwikkelingsbeleid op, maakt analyses en doet beleidsbeïnvloedend werk.

11.11.11 pleit voor een coherent ontwikkelingsbeleid. Inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking mogen niet teniet gedaan worden door beslissingen in andere beleidsdomeinen, zoals handel, fiscaliteit, klimaat, landbouw, diplomatie en migratie. 

Op internationaal en Europees niveau is samenwerking van cruciaal belang om meer resultaat te boeken. 11.11.11 maakt daarom deel uit van een aantal netwerken. Deze netwerken zijn erg belangrijk voor de uitwisseling van informatie en voor gezamenlijk lobbywerk.

Elk jaar maakt 11.11.11 de balans op van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het 'Jaarrapport Belgische Ontwikkelingssamenwerking'.

Jaarrapporten

Elk jaar maakt 11.11.11 de balans op van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 0,7%

Beleidscoherentie

Samenwerking