Opvang vluchtelingen neemt steeds grotere hap uit ontwikkelingsbudget

Steun de internationale petitie #protectThePoorest

Vlak voor de high level meeting van OESO-landen nu donderdag 18/2 waarschuwt 11.11.11 voor het steeds groter wordend aandeel voor vluchtelingen in de Europese ontwikkelingsbudgetten. Ook in België merkt de koepel van noord-zuidorganisaties deze tendens op. In 2015 zal naar schatting 10% van ons ontwikkelingsbudget naar de opvang van vluchtelingen in eigen land gaan.

"Een zorgwekkende evolutie", aldus 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. "Natuurlijk is het essentieel om vluchtelingen in de juiste omstandigheden op te vangen. Maar door geld weg te nemen uit de reeds slinkende budgetten ontwikkelingssamenwerking dreigt men in de eigen voet te schieten."

Volgens de huidige regels mogen donoren de kost voor eerstejaarsopvang van vluchtelingen meetellen in de berekening van wat ze officieel aan ontwikkelingssamenwerking (Official Development Aid of ODA) geven. Op 18 en 19 februari vindt een High level vergadering van de OESO landen plaats over de definiëring van deze officiële ontwikkelingshulp. Gezien Europese donoren in de huidige vluchtelingencrisis geconfronteerd worden met toenemende uitgaven voor de opvang van asielzoekers, bestaat het gevaar dat de regels versoepeld worden.

Door geld weg te nemen uit de reeds slinkende budgetten ontwikkelingssamenwerking dreigt men in de eigen voet te schieten en de problemen die aan de basis liggen van veel migratiestromen te versterken.Bogdan Van den Berghe, directeur 11.11.11

Kleiner budget, meer uitdagingen

In België is de 'vluchtelingenkost' – geld dat we gebruiken voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen - binnen het ontwikkelingsbudget in de periode 2010-2014 verdubbeld van 70 miljoen naar 140 miljoen euro, simpelweg doordat het aantal vluchtelingen is toegenomen. In 2014 was dit in België goed voor 7.6% van de totale ODA. In 2015 flirten we volgens eerste schattingen met de 10%. De zwaarste impact zal zich bovendien pas in 2016 zal aftekenen, aangezien België de opvangkosten pas aanrekent eens een asielzoeker erkend wordt als vluchteling.

11.11.11 vind dit een zorgwekkende tendens, zeker in het licht van een steeds kleiner budget. Deze regering kondigde immers voor 1 miljard euro besparingen aan op het departement ontwikkelingssamenwerking. Besparingen die ondertussen ook lopen.

Europa grootste ontvanger?

Op Europees niveau tekent zich dezelfde trend af. Op twee jaar tijd – tussen 2014 en 2016 - is de impact van de vluchtelingenopvang op het budget ontwikkelingssamenwerking enkel toegenomen. In 2014 was dat 6,6 miljard, in 2016 stijgt dat volgens eerste schattingen naar 10 miljard, een stijging van 50%. Landen als Zweden, Noorwegen, Italië, Zwitserland en Griekenland zouden meer dan 20% van hun ODA besteden aan de opvang van vluchtelingen.

Op die manier zou Europa volgend jaar wel eens de grootste ontvanger van zijn eigen hulp aan ontwikkelingslanden kunnen worden. Een bizarre situatie die eens te meer problematisch is aangezien het vluchtelingenvraagstuk zich ook de volgende jaren zal doortrekken.

11.11.11-directeur Bogdan Van den Berghe: "Het is essentieel om vluchtelingen in de juiste omstandigheden op te vangen. Maar het geld van ontwikkelingssamenwerking dient voor andere doeleinden. Door geld weg te nemen uit de reeds slinkende budgetten ontwikkelingssamenwerking dreigt men in de eigen voet te schieten en de problemen die aan de basis liggen van veel migratiestromen te versterken. De grote uitdagingen verplichten ons om net meer te investeren in humanitaire hulp én structurele ontwikkelingssamenwerking."

Ook VN-secretaris Ban Ki-moon waarschuwde de donorlanden niet te verzaken aan hun verplichtingen inzake ontwikkelingshulp aan de armste landen. Toch willen sommige landen de regels nog verder versoepelen. Zo zijn er voorstellen om het aanrekenen van de eerstejaarsopvang op te trekken naar drie jaar. Lichtpunt is dat een aantal landen progressieve standpunten innemen: Luxemburg, Polen en Bulgarije rekenen de opvang van vluchtelingen niet aan als ODA.

11.11.11 verzet zich met klem tegen de mogelijke versoepeling van de regels en ondersteunt de internationale petitie van de ngo-gemeenschap die de Europese regeringen oproept om te beantwoorden aan de noden van vluchtelingen, zonder te verzaken aan de verplichtingen ten aanzien van de allerarmsten.

In eigen land roept 11.11.11 de verantwoordelijken binnen de federale regering op om de opvang van vluchtelingen in eigen land niet aan te rekenen als ontwikkelingshulp.

11.11.11 DOOR:

Meer

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels