Reactie 11.11.11 - Ontwikkelingssamenwerking in nieuwe regering

alexanderdecroo
 
Persbericht 10 oktober 2014

De nieuwe regering is bekend. Ontwikkelingssamenwerking komt onder bevoegdheid van vicepremier Alexander De Croo. 11.11.11 vindt het een goede zaak dat ontwikkelingssamenwerking bij een vice-premier zit. Doordat die deel uitmaakt van het kernbeleid van de regering, heeft de minister alvast de mogelijkheid ervoor te zorgen dat deze regering zich solidair toont met het Zuiden op alle beleidsterreinen.

Er zijn echter ook zorgwekkende signalen. In combinatie met de inhoud van het regeerakkoord en geruchten over mogelijke besparingen is het voor 11.11.11 onduidelijk voor welke ontwikkelingssamenwerking deze regering kiest. Het kan nog alle kanten uit.

 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is ondergebracht bij vicepremier Alexander de Croo. Het is de eerste keer dat een vice ook deze bevoegdheid krijgt. Beslissingen op Buitenlandse Zaken, maar ook Handel, Klimaat of Landbouw kunnen nefast zijn voor wat er gebeurt in ontwikkelingslanden. We hopen dat de vicepremier, die zowel in het kernkabinet als in de ministerraad zit, dit goed in de gaten houdt.

Zo ziet 11.11.11 een aantal passages in het regeerakkoord waar we vragen bij hebben. Het heeft er vandaag alle schijn van dat de nieuwe regering afwijkt van eerdere (internationale) engagementen. Dit is het geval bij internationale klimaatfinanciering die onvoldoende concreet is en uit de pot ontwikkelingssamenwerking zal komen. Een financiële transactietaks, een gouden opportuniteit voor nieuwe middelen voor ontwikkelingssamenwerking en klimaatbeleid, wordt uitgehold. Wat ons betreft zijn dat zorgwekkende signalen.

Nieuwe besparingen?

Het regeerakkoord herbevestigt de doelstelling van de 0,7%, maar stelt daar bij "in de mate van wat budgettair mogelijk is". Deze toevoeging doet het ergste vrezen voor het budget. Nochtans blijft dit budget essentieel voor het halen van internationale engagementen en een duurzaam en effectief ontwikkelingsbeleid. Dit kan niet enkel afhankelijk zijn van wat 'budgettair mogelijk' is. We hopen dat België – zoals we in onze verkiezingscampagne vroegen – geen eiland wordt.

Van 18 naar 15 landen

Een andere belangrijke aanpassing in het regeerakkoord is de vermindering van het aantal landen waar België steun aan verleent. We gaan van 18 naar 15. Drie landen zullen dus geen steun meer ontvangen. We hopen dat dit geen verkapte besparingstruc is en vragen politiek debat omtrent de criteria voor de bepaling van de te schrappen landen.

Het spreekt voor zich dat Afrika belangrijk moet blijven in het Belgische ontwikkelingsbeleid. Maar een verdere terugtrekking uit Azië en Latijns-Amerika lijkt onverstandig. Nog steeds leven 80% van de allerarmsten in Midden-Inkomenslanden. Net in die landen kan met weinig middelen, aangevuld met een politiek coherent beleid, erg relevant aan ontwikkelingssamenwerking gedaan worden.

Investeren in civiele maatschappij

Het regeerakkoord formuleert tenslotte het engagement om extra in te zetten op steun aan de civiele maatschappij in ontwikkelingslanden. Een goede zaak. Ook in eigen land erkent deze regering de rol en autonomie en de complementariteit van ngo's tov overheidsbeleid.

Het binden van hulp lijkt van de baan. Ondanks een ballonnetje tijdens de regeringsvorming besloot men om ontwikkelingssamenwerking niet te gebruiken om Belgische bedrijven contracten in ontwikkelingslanden te bezorgen. Toch verwacht de regering dat ontwikkelingssamenwerking onze bedrijven ten goede komt. Voor 11.11.11 moet ontwikkelingshulp vertrekken vanuit de behoeftes van ontwikkelingslanden, niet vanuit het land dat de steun verleent. De echte meerwaarde van bedrijven schuilt in het toepassen van eerlijke handelspraktijken en een duurzame manier van werken.11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel