Alles over BE-Gender, Belgisch platform voor Gendergelijkheid en vrouwenrechten

Alles over BE-Gender, Belgisch platform voor Gendergelijkheid en vrouwenrechten

11.11.11 zet in op internationale gendergelijkheid en vrouwenrechten via het platform BE-Gender en de Adviesraad Gender en Ontwikkeling.

Samen met de Franstalige Noord-Zuid koepel CNCD coördineert 11.11.11 het platform BE-Gender. Dit is een Belgisch platform dat een brede waaier aan organisaties uit het maatschappelijk middenveld groepeert (ngo's, vakbonden, universiteiten en vrouwenorganisaties). Samen coördineren zij hun pleidooi over de plaats van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Het platform BE-Gender wil bijdragen aan een betere integratie van gender in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De Wet Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 bepaalt dat de genderdimensie transversaal in alle interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking geïntegreerd moet worden. Het platform ondersteunt de expertise van haar leden met het oog op beïnvloeding van de beleidsmakers. Daarnaast biedt BE-Gender ondersteuning aan het werk van de recent opgerichte Adviesraad Gender en Ontwikkeling2 en de adviezen die deze overmaakt aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de federale regering.

BE-Gender werkt briefings, voorstellen, standpunten en analyses uit over gender en ontwikkeling. BE-Gender doet aan politiek beïnvloedingswerk ten aanzien van beleidsmakers en zoekt samenwerking met andere netwerken die (lokaal, nationaal of internationaal) actief zijn op vlak van gender en ontwikkeling. Het platform organiseert ook publieke evenementen en (inter-) nationale uitwisselingen. 

 

De leden van BE-Gender zijn :
11.11.11-CNCD, Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België (ACLVB- CGSLB), Aide au Développement Gembloux (ADG), Amnesty International, Centre Tricontinental (Cetri), Centre de Formation et de Recherche pour le Développement (CFRD International), Comite international peruano, Conseil des Communautés africaines en Europe et Belgique, Entraide et Fraternité, Educaid, Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB), Forum Interrégional des Femmes congolaises (FIREFEC), Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, FOS-Socialistische Solidariteit, Free Clinic, Gams Belgique, La Zaïroise et ses Sœurs, Mama’s for Africa, Le Monde Selon les Femmes (MSLF), Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR), Oxfam-Solidariteit, Plan België, Plateforme des Femmes de la Diaspora Congolaise de Belgique, Présence et Action Culturelles (PAC), Réseau belge des femmes immigrées et d'origine étrangère (REFI-oe), Sensoa, Service Laïque de Coopération au Développement (SLCD), Solidarité socialiste (Solsoc), SOS Kinderdorpen, South Research, Synergie Wallonie pour l'Egalité entre Femmes et Hommes, La Tourkana, Trias NGO, Union des Agricultrices wallonnes (UAW), Union des Femmes Africaines (UFA), Université catholique de Louvain (UCL), Universiteit Gent (UGent), Univesiteit Hasselt (UHasselt), Vrij Universiteit Brussel (VUB), VVOB Education for Development, Yambi Africa, WWF Belgium.

[1] Deze raad werd opgericht ter opvolging van de vroegere Commissie Vrouwen en Ontwikkeling. De Adviesraad Gender en Ontwikkeling zal de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de federale regering adviseren en bijdragen aan een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op het internationale niveau. De Adviesraad Gender en Ontwikkeling werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 2 april 2014. 11.11.11 en CNCD-11.11.11 zijn lid van de Adviesraad en verantwoordelijk voor het secretariaat van deze raad.
www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-02-april-2014_n2014015104.html

 

Contact:

11.11.11
Wiske Jult
Coördinatie Platform BE Gender

CNCD
Vien Nguyen
Coordination Platforme BE Gender
Vien.nguyen@cncd.be
Tel. +32 2 250 12 53
http://www.cncd.be/BE-Gender

Deel dit artikel