1 juni: Wereldmelkdag

 

Op 1 juni haalt Dierenartsen Zonder Grenzen de witte vlag boven. Dan vieren we overal op aarde Wereldmelkdag, een dag waarop we even willen stilstaan bij de onmisbare rol van melk in de ontwikkeling van een mensenleven.

 

Op Wereldmelkdag wil Dierenartsen Zonder Grenzen 3 aspecten van melk in de kijker zetten

1 - Melk is onontbeerlijk voor de groei en het onderhoud van een mensenlichaam

2 - Gezonde melk speelt een erg belangrijke rol bij de bestrijding van de acute hongersnood die al jaren in de Afrikaanse ontwikkelingslanden heerst. Dierenartsen Zonder Grenzen helpt met haar Afrikaanse veeteeltprojecten om die hongersnood structureel aan te pakken.

3 - Het gesubsidieerde Europese melkbeleid met haar vele overschotten en dumpingprijzen ondermijnt de economie van de kleine veeboeren bij ons en in ontwikkelingslanden.

Gezonde melk is ontzettend belangrijk bij de bestrijding van hongersnood in ontwikkelingslanden. Een tekort aan melk kan bovendien lichamelijke en geestelijke schade met zich meebrengen.

In veel Afrikaanse ontwikkelingslanden is melk vaak één van de enige voedingsbronnen. En dan nog bestaat er dikwijls een schrijnend tekort aan het witte vocht. Een gebrek aan melk brengt behalve honger ook lichamelijke en geestelijke schade met zich mee, en niet in het minst bij kinderen.

40 miljoen kinderen op aarde krijgen te weinig vitamine A binnen, een stof die vooral voorkomt in vlees, melk en eieren.  70 % (!) van deze kinderen sterft hierdoor aan relatief onschuldige aandoeningen zoals mazelen, diarree of een longontsteking; 35.000 onder hen worden jaarlijks blind. Daarnaast verhoogt een tekort aan vitamine A en zink de kans op besmetting met malaria. En een tekort aan vitamine B12 kan leiden tot groeistoornissen en hersenletsels…

Onderzoek heeft uitgewezen dat de gezondheid, productiviteit en verstandelijke vermogens van ondervoede kinderen aanzienlijk verbeteren wanneer er een kleine hoeveelheid vlees en melk aan hun menu wordt toegevoegd. De gemakkelijkste manier waarop arme gezinnen deze voedingstekorten kunnen aanpassen, is door zelf vee te kweken. Enkele koeien, geiten of kamelen kunnen al volstaan om voedselzekerheid en een economische houvast te creëren.
Daarom roept Dierenartsen Zonder Grenzen de bevolking op om mee te helpen onze veeteeltprojecten uit te bouwen en zo de honger te bestrijden.
Want wanneer de kudde sterft, sterft het dorp.

 

Dierenartsen Zonder Grenzen bestrijdt hongersnood door het vee te redden

Dierenartsen Zonder Grenzen is een NGO die in Afrika projecten ter optimalisatie van de veeteelt beheert. In de meeste ontwikkelingslanden voorzien koeien, kamelen geiten en kippen de bevolking van essentiële voedingselementen, zoals vlees, eieren en vooral melk.

In 8 landen leidt Dierenartsen Zonder Grenzen diergezondheidswerkers op die lokale veestapels inenten tegen runderpest en andere gevaarlijke ziektes. De organisatie steunt de plaatselijke boeren met opleidingen, medicijnen en vaccins en informeert hen over dierlijke productie, diergezondheid en het organiseren van veehandel.

 

Praktische Info

Wenst u meer informatie over melk, over onze projecten of over de organisatie in het algemeen, dan kan u ons altijd contacteren. DZG heeft een schat aan documentatiemateriaal en een database vol mooie, kwaliteitsvolle foto’s ter beschikking. Ook op onze website www.dzg-belgium.org vindt u veel informatie.

An Kokken, Communicatieverantwoordelijke
DZG Belgium, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel
Tel: 02/ 539 09 89, Fax: 02/ 539 34 90
a.kokken@vsf-belgium.org
Rekeningnummer: 732-6190064-60

Deel dit artikel