Alterfin cvba

Alterfin werkt in het Zuiden mee aan de uitbouw van een financieel netwerk dat toegankelijk is voor arme, gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Al naargelang de omstandigheden geven we leningen, stellen we ons borg voor leningen of nemen we tijdelijke aandelenparticipaties in microfinancieringsinstellingen. Naast microkredietinstellingen financiert Alterfin ook producentenverenigingen die hun landbouwproducten verhandelen in het fair trade circuit. Onze visie over armoede en ontwikkeling in het Zuiden is ook verbonden met een visie over anders (ethisch) omgaan met geld in het Noorden.

In het Noorden wil Alterfin op een vernieuwende manier aan middelenwerving doen. Daarom vraagt Alterfin niet om een gift te doen voor het Zuiden, maar wil Alterfin mensen doen nadenken over hoe het bewuster omgaan met geld bijdraagt tot meer kansen voor mensen in ontwikkelingslanden. Zo biedt Alterfin de mogelijkheid om te participeren in zijn aandelenkapitaal, dat de financiƫle basis vormt voor haar financieringen in het Zuiden.

Alterfin cvba

Haachtsesteenweg 159
1030 Brussel
Telefoon: 02 538 37 90
Fax: 02 538 58 62
Contacteer Alterfin


Type organisatie: ANDER
Juridisch Statuut: ANDER