Alterfin keert dividend uit voor achtste jaar op rij

Persbericht 18/03/2008

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders die doorging op zaterdag 15 maart 2008 heeft beslist om voor de achtste keer op rij een dividend uit te keren. Het dividend voor 2007 bedraagt 2,75% op de aandelen, een substantiële verhoging ten opzichte van het dividend van vorig jaar (1,75%). Dit ligt in lijn met het beleid van Alterfin om de vennoten beter te vergoeden voor hun inbreng.

Alterfin, een Belgische coöperatieve vennootschap met meer dan 1.180 aandeelhouders, investeert via kredieten, garanties en participaties in ontwikkelingslanden. Driekwart van de portefeuille wordt geïnvesteerd in microkredietinstellingen; de rest wordt gekanaliseerd naar boerenorganisaties die producten (koffie, cacao, wijn, bananen, …) verhandelen via het fair trade circuit in Europa. De portefeuille van Alterfin wordt gefinancierd via eigen middelen (51%) en via middelen afkomstig van het Zwitsers-Luxemburgs beleggingsfonds responsAbility (49%).

2007 was voor Alterfin een succesvol jaar. Het kapitaal groeide in 2007 met 14% en bedroeg op balansdatum iets meer dan 7,6 miljoen euro, samengebracht door meer dan 1.100 aandeelhouders. De totale financieringsportefeuille bedroeg op diezelfde datum 15 miljoen euro (+45%), verdeeld over 58 partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns Amerika.

In 2007 heeft Alterfin voor het beheer van haar sociale doelstelling een bijkomend instrument ontwikkeld dat ons moet toelaten om in de toekomst beter te kunnen rapporteren over de sociale prestatie van onze partners en die van Alterfin. Uit de eerste resultaten van een bevraging aan de microfinancieringspartners (bijna 70% van onze portefeuille) over hun “social performance” kunnen we de volgende conclusies trekken: 

- De 38 MFI’s die gefinancierd worden door Alterfin en responsAbility hebben ongeveer 550.000 klanten of leden, waarvan 54% in Latijns-Amerika, 41% in Afrika en 5% in Azië. 
- We schatten dat hiervan zo’n 33.000 boeren en ondernemers een microkrediet ontvangen dank zij de financiering van Alterfin en responsAbility. 
- 42% van de klanten leeft in een rurale context. 
- De meeste klanten zijn vrouwen (63%). 
- 20% van de microkredietportefeuille van onze MFI partners wordt geïnvesteerd in landbouwactiviteiten. 
- Het gemiddelde microkrediet bedraagt 396 euro en ligt (ver) beneden het gemiddelde nationale inkomen in de respectievelijke landen. Dit wijst er op dat de MFI-partners wel degelijk arme(re) groepen in de samenleving bereiken. 
- 4 op de 10 klanten maakt naast microkrediet ook gebruik van spaardiensten.


Meer info op www.alterfin.be

Deel dit artikel