Alterfin wordt medebeheerder van Crédit Suisse Microfinance Fund

Alterfin heeft 10 jaar ervaring met kredietverlening aan microkredietinstellingen en boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Deze ervaring wordt nu ter beschikking gesteld aan beleggingsfondsen die willen investeren in de micro-kredietsector. Het Crédit Suisse Microfinance Fund (CSMF) is het eerste fonds dat in die zin een akkoord heeft gesloten met Alterfin. CSMF werd opzet door responsAbility. Deze Zwitserse organisatie probeert de reguliere financiële markt warm te maken voor de microkrediet- en de fair-trade sector in ontwikkelingslanden. Zo kon het onder andere Crédit Suisse overtuigen om een beleggingsfonds op te zetten specifiek gericht naar de microkrediet en de fair-trade sector.


 

Alterfin zal voor responsAbility klanten aanbrengen en de kredietverlening aan deze klanten voor responsAbility opvolgen. Dit werd zaterdag 19/03/05 bekendgemaakt op de 10de jaarvergadering van Alterfin. Dit akkoord is onderdeel van de nieuwe groeistrategie van Alterfin. Deze strategie houdt enerzijds een belangrijke groei in van de eigen kredietportefeuille en anderzijds de ontwikkeling en het beheer van portefeuilles voor derden zoals voor responsAbility. De coöperatieve vennootschap Alterfin heeft op dit ogenblik op basis van eigen middelen een krediet- en investeringsportefeuille van 5 miljoen dollar bij 35 instellingen in 17 ontwikkelingslanden. 60% van de kredieten gaan naar micro-kredietinstellingen, 40% van de kredieten gaan naar boerenorganisaties die producten verhandelen via het fair-trade circuit.

 

De algemene vergadering van Alterfin keurde in het week-end voor het vijfde jaar op rij een dividenduitkering goed. Hiermee geeft Alterfin het duidelijk teken dat ze haar sociale missie wil blijven combineren met rendement. Het weliswaar beperkte dividend van 1,50%, beantwoordt aan de verwachtingen van de meer dan 850 aandeelhouders van Alterfin die via een ethische investering de sociale missie van Alterfin willen ondersteunen, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk de reële financiële waarde van hun investering willen bewaren.

 

Enkele kerncijfers van Alterfin c.v.b.a.

 

  • Kapitaal: 5.3 miljoen EUR
  • Krediet- en investeringsportefeuille 5.1 miljoen USD
  • Totaal zakencijfer: 770.000 EUR
  • Aantal partners in het zuiden: 35

Meer info?

Surf op www.alterfin.be of schrijf naar info@alterfin.be  of bel ons 02-538 58 62

 

Deel dit artikel