Amnesty International Vlaanderen vzw

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. Onze activisten worden gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.

Amnesty International is een mensenrechtenbeweging die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als leidraad heeft.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 door de Verenigde Naties aangenomen. Amnesty International vindt alle rechten van de mens even belangrijk. Niet alleen politieke en burgerlijke rechten zoals het recht te zeggen en te denken wat men wil, het recht verenigingen op te richten en te vergaderen, het recht een eigen godsdienst te kiezen, enz. Maar ook sociale en economische rechten zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg, eten en onderdak.

Amnesty's missie is onderzoek te verrichten, te rapporteren en op te roepen tot actie om zware mensenrechtenschendingen te stoppen en te voorkomen. Amnesty vraagt ook gerechtigheid voor al diegenen wiens rechten zijn geschonden.

Lees hier verder.

Amnesty International Vlaanderen vzw

Waversesteenweg 169
1050 Brussel
Telefoon: 02 669 37 37
Fax: 03 271 16 16
Contacteer Amnesty International


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van het VEF