Bankwereld aan ontmijning toe

 

Brussel, 2 december 2004

Morgen is het Ottawa-verdrag, een internationaal verdrag voor een ban op antipersoonsmijnen, aan haar zevende verjaardag toe. Op dit moment gaat in Naïrobi de eerste Toetsingsconferentie van het Verdrag door. In België is het laatste jaar heel wat gebeurd n.a.v. de campagne ‘Mijn Geld. Goed Geweten?’. Onder druk van deze campagne van Netwerk Vlaanderen, Vrede, Forum voor Vredesactie en Voor Moeder Aarde, trekken de banken één voor één hun investeringen in producenten van antipersoonsmijnen terug. Het Belgische Parlement heeft ondertussen wettelijk vastgelegd dat dergelijke investeringen verboden zijn. Op de conferentie in Naïrobi zal de Belgische vertegenwoordiger, staatssecretaris Donfut (PS), een oproep doen om dergelijke wetgeving op internationaal niveau in te voeren.


Antipersoonsmijnen, de paria’s onder de wapens.

Sinds 1975 hebben landmijnen, één miljoen slachtoffers gemaakt. Meestal onschuldige burgers. De slachtoffers van landmijnen die overleven blijven achter met zware verminkingen. Landmijnen blijven gevaarlijk, ook jaren na een conflict of een oorlog. Vandaar dat er elk jaar weer veel slachtoffers vallen, in 2003 volgens Landmine Monitor 15.000 à 20.000. Nochtans is het gebruik van antipersoonsmijnen zeer sterk gedaald sinds het Ottawa-verdrag. Reeds 143 landen hebben het verdrag geratificeerd. In driekwart van de wereld zijn antipersoonsmijnen reeds illegaal. België heeft in deze strijd een voortrekkersrol gespeeld. Zo was België in 1995 het eerste land ter wereld dat een verbodsreglementering op antipersoonsmijnen had. België was ook één van de eerste ondertekenaars van het Ottawa-verdrag.

Banken en antipersoonsmijnen

In april 2004 bracht Netwerk Vlaanderen een rapport uit over de links tussen Belgische grootbanken en de wapenindustrie. Uit dat rapport bleek dat AXA, Dexia, Fortis, ING en KBC ook investeerden in producenten van antipersoonsmijnen. Met name de investeringen van deze banken in Singapore Technologies Engineering (STE) zorgden voor heel wat commotie. Ondertussen trekken de banken zich één voor één terug uit STE. Dat is natuurlijk niet voldoende. Ook elke toekomstige betrokkenheid bij antipersoonsmijnen moet onmogelijk gemaakt worden door een duidelijk beleid terzake.

KBC staat hierin het verst. Zij hebben als enige op dit moment een beleid aangenomen dat elke investering in producenten van antipersoonsmijnen verbiedt. Vanzelfsprekend hebben zij hun aandelen van STE dan ook verkocht. KBC heeft ondertussen ook beslist niet meer te investeren in producenten van clusterbommen.

Twee andere bankgroepen, Fortis en Dexia, hebben hun investeringen in STE stopgezet. Noch Fortis noch Dexia hebben echter een beleid dat toekomstige betrokkenheid bij antipersoonsmijnen uitsluit. Dergelijk beleid zal deel uitmaken van een algemeen wapenbeleid dat deze banken aan het voorbereiden zijn.

Bij AXA heeft enkel de Belgische tak (AXA Belgium) de STE-aandelen uit één beleggingsfonds verkocht. Voor de volledige AXA-groep betekent dit dat slechts een kleine 2% van de investeringen in STE stopgezet zijn. Bij AXA is er nog geen beleid terzake.

Bij ING is het ondertussen koffiedik kijken. Ook zij zijn aan het werken aan een algemeen wapenbeleid. Over wat er ondertussen gebeurd is met de investeringen in STE wenst ING op dit moment nog geen uitspraken te doen.

Investeringen in antipersoonsmijnen verbieden

Onder druk van de campagne ‘Mijn Geld. Goed geweten?’ en op initiatief van senator Philippe Mahoux heeft het Belgisch Parlement een wet goedgekeurd die investeringen in de landmijnenindustrie verbiedt. Spijtig genoeg geldt de wet enkel voor gewone beleggingsfondsen. Ondertussen heeft Mahoux een nieuw wetsvoorstel ingediend waarbij elk vorm van investering in of financiering van antipersoonsmijnen illegaal wordt. Voor een slachtoffer maakt het immers niet uit of een mijn gefinancierd is door een krediet van een bank of door een investering van een beleggingsfonds.

Netwerk Vlaanderen en haar vredespartners willen nu dat België deze wetgeving ook op Europees en internationaal vlak promoot. Het heeft immers geen zin dat enkel België de financiering van antipersoonsmijnen aan banden legt. Positief is alleszins dat Didier Donfut, de staatssecretaris voor Europese Zaken en de Belgische vertegenwoordiger op de Conferentie, in Naïrobi voor het eerst de noodzaak van een internationale wetgeving terzake zal aankaarten.

Netwerk Vlaanderen vzw
Vooruitgangstraat 333/9
1030 Brussel
Tel. 02/201 07 70 – Fax. 02/201 06 02
www.netwerk-vlaanderen.be
Perswoordvoerder: Christophe Scheire; e-mail:
christophe@netwerk-vlaanderen.be

Deel dit artikel