Belgische steun aan Saoedische interventie is onverantwoord

Onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft zijn steun uitgesproken aan de militaire interventie van Saoedi-Arabië en andere Arabische landen in Jemen. Hij vindt het een 'goede zaak'. Dat is een totaal onverantwoorde houding die de complexiteit van de conflicten in de regio volledig negeert.

1. Met zijn uitspraken kiest Reynders partij in een uitermate ingewikkeld conflict met netelige voorgeschiedenis

De sjiitische Houthi-rebellen voeren al jarenlang strijd tegen de centrale regering van Jemen. Hun motieven zijn zeer divers, van sektarische beweegredenen, ongenoegen over corruptie en te veel westerse invloed tot sociaaleconomische drijfveren. De bevolking in het land is al jarenlang verdeeld. Tekenend is dat een deel van het leger is overgelopen naar de rebellen.

Een militaire interventie dreigt de spanningen nog te verscherpen.

2. Reynders moet respect opbrengen voor het internationaal recht

Volgens het Handvest mogen de landen in hun internationale betrekkingen geen geweld gebruiken tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat. Het komt aan de VN-Veiligheidsraad toe om te bepalen of een militaire interventie volgens de principes van het Handvest noodzakelijk is.

Met zijn houding helpt Reynders het nu al broze internationaal recht verder te ondergraven.

3. Reynders spreekt zijn steun uit aan een militair optreden waarvan hij de motieven, noch de methode kent

We kunnen evenwel vermoeden dat het optreden van het soennitische Saoedische regime ingegeven is door een gepercipieerde bedreiging van zijn eigen regionale machtspositie in het kader van zijn rivaliteit met de sjiitische macht Iran.

Eerder intervenieerde Riyad ook al in Bahrein, waar de meerderheid van de bevolking sjiitisch is, om het regime in het zadel te houden toen het geconfronteerd werd met een protestbeweging. De regering trok daarbij volop de sektarische kaart.

Het optreden van Saoedi-Arabië dreigt m.a.w. de reële sektarische spanningen in de hele regio verder op de spits te drijven. Bovendien is nu al duidelijk dat de luchtaanvallen op Jemen heel wat burgerslachtoffers maken. Is dat volgens Reynders dan een 'goede zaak'?

4. Vrede vzw herinnert er nog eens aan dat België een belangrijke wapenleverancier is van Saoedi-Arabië

Nochtans zwaait in Saoedi-Arabië een autocratische koninklijke elite zonder verkozen parlement de plak. Het land heeft een barslechte mensenrechtenreputatie en duldt geen oppositie. De sjiitische minderheid in het land is het voorwerp van discriminatie en geweld. Daarenboven is Riyad militair betrokken bij diverse conflicten in de regio (Syrië, Irak) en steunt het gewelddadige salafistische groepen.

Ook in dat opzicht is de steun van minister Reynders aan het Saoedische optreden bedenkelijk.

Vrede vzw vindt dat onze minister van Buitenlandse Zaken diplomatieke initiatieven moet nemen of steunen die bij voorkeur van politieke aard zijn en rekening houden met de standpunten en verzuchtingen van alle betrokken partijen in het conflict. Een militaire interventie dreigt het conflict verder te militariseren en te doen escaleren.

Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw

Deel dit artikel