Dierenartsen zonder grenzen viert 10e verjaardag


Brussel, 24 februari 2005 - Dierenartsen Zonder Grenzen viert dit jaar haar 10e verjaardag en wil deze gelegenheid aangrijpen om de rol van veeteelt in armoedebestrijding extra in de verf zetten. In de hele wereld is één arme op vier immers veeteler of veehoeder en voor zijn voortbestaan dus afhankelijk van zijn veestapel.  Toch blijft de rol van veeteelt ondergewaardeerd in de strijd tegen armoede en de duurzame ontwikkeling van de minst bedeelde volkeren wereldwijd.

Op 15 april organiseert DZG België, in samenwerking met DZG Europa, dan ook een groot symposium met de meest vooraanstaande internationale experts over de rol van de veeteelt in ontwikkelingslanden. Aansluitend zal DZG een bewustwordingscampagne lanceren om het grote publiek te sensibiliseren rond de problematiek. 

Veeteelt cruciale factor in strijd tegen armoede
In de derdewereld is landbouw vaak het begin- en eindpunt van alle leven. Het vee speelt daarbij een cruciale rol aangezien akkerbouw en veeteelt moeten zorgen voor de voedselvoorziening van de mensen. In die streken waar de graanproductie de voornaamste voedselbron is, is het dier een essentiële schakel in de ketting van de voedselvoorziening. Het vee is onmisbaar als natuurlijke werkkracht op de akker, om drinkwater te putten, voor transport. Als ruilmiddel is het bovendien een belangrijke inkomensbron in de familiale economie. Daar waar de levenswijze, de kwaliteit van de bodem of het klimaat de traditionele akkerbouw in de weg staan, is de veeteelt zelfs van levensbelang. "Waar de kudde sterft, sterft ook het dorp" is dan ook de slogan van DZG.

" 10 jaar ervaring op het terrein heeft ons gesterkt in de overtuiging dat veeteelt een essentieel onderdeel is van duurzame ontwikkeling in de strijd tegen armoede. In samenwerking met de lokale bevolkingsgroepen, werken we programma's uit die de autonomie en de levensstandaard van de minst bedeelde volkeren van Afrika aanzienlijk verbeteren. Het is belangrijk lokale partners te betrekken, zodat de plaatselijke bevolking na verloop van tijd het lot opnieuw in eigen handen kan nemen," zegt Madeleine Onclin, Directrice van DZG België.

Een internationaal symposium
DZG organiseert op 15 april in het Huis der Parlementsleden een internationaal symposium rond de rol van veeteelt in armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling om beleidsmakers, partners, ontwikkelingswerkers, academici en dierenartsen te informeren over de laatste ontwikkelingen en strategieën voor de toekomst. Brussel wordt dan voor 1 dag de wereldhoofdstad voor ontwikkelingssamenwerking in de veeteelt. Speciaal voor deze gelegenheid brengt Lokorio, een Turkana Chief, een uitzonderlijk bezoek aan België om te getuigen over de kostbare steun van DZG aan zijn volk. De Turkana (+/- 250.000 mensen) zijn nomadische veehouders die rondtrekken  in Kenia en Oeganda.

Een nationale informatiecampagne
DZG heeft tientallen projecten lopen in Afrika die het voortbestaan van de lokale bevolking helpen verzekeren. Talrijke nieuwe projecten wachten op de broodnodige middelen om van start te gaan. Daarom lanceert DZG later dit jaar een nationale informatiecampagne om het grote publiek ervan bewust te maken dat veeteelt een levensbelangrijke factor is in de strijd tegen armoede.

De projecten van DZG België
Momenteel heeft DZG projecten lopen in Soedan, Kenia, de Comoren, Mali, Rwanda, Niger en Mauritanië. In Soedan coördineert DZG ondermeer het programma ter uitroeiing van runderpest. In Kenia (Turkana) is dit jaar een nieuw noodhulpprogramma opgestart voor de half woestijn gebieden. De door droogte verzwakte veestapel wordt behandeld en gevaccineerd om hun overlevingskansen te vergroten. In Niger, waar veeteelt goed is voor 13% van het BNP,  heeft DZG het Proxel-project gelanceerd om de levensomstandigheden van de veetelers te verbeteren via o.a. veterinaire buurtdiensten en duurzame capaciteitsopbouw enz.

10 jaar DZG België
In april 1994 werd de Belgische afdeling van DZG opgericht. In tien jaar tijd is de organisatie gegroeid tot een internationaal erkende NGO met talrijke projecten in maar liefst 7 Afrikaanse landen. Ook de Europese koepelorganisatie van DZG is in Brussel gevestigd.

Van een startkapitaal van 600.000 BEF bij de oprichting, is de begroting van DZG België gegroeid tot 4.500.000 EUR in 20041. Ze stelt vandaag meer dan 100 personen te werk waarvan 18 coöperanten en 6 mensen op de hoofdzetel in Brussel. De organisatie werkt vooral aan duurzame ontwikkeling, maar komt ook in actie in noodgebieden.

Over Dierenartsen Zonder Grenzen
DZG-BELGIUM is een vzw officieel als NGO erkend door de Belgische overheid, talrijke internationale organisaties en verschillende Afrikaanse overheden. DZG staat voor duurzame ontwikkelingssamenwerking die vertrekt vanuit de basisbehoeften op het terrein. Haar engagement t.a.v. de derdewereld zoekt naar lange termijnoplossingen voor het probleem van de chronische ondervoeding. Daarom ook wil Dierenartsen Zonder Grenzen lokale initiatieven in de landbouwsector stimuleren en ondersteunen, zodat de plaatselijke bevolking na verloop van tijd het lot opnieuw in eigen handen kan nemen. DZG-Belgium is actief in 7 derdewereldlanden en maakt deel uit van VSF Europa netwerk. Meer informatie op www.dzg-belgium.org.
1 Hierbij maakt DZG, als erkende NGO, aanspraak op financiële steun van de Europese Unie (E.C.H.O. en EUROPEAID), Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), de "United States Agency for International Development" (U.S.A.I.D.), van het Belgisch Overlevingsfonds (B.O.F.) en anderen. Ook de provincie Vlaams Brabant en het Waals gewest ondersteunen projecten van DZG. Daarnaast kan DZG rekenen op de steun van 15.000 private donateurs.

 


 

Deel dit artikel