Het dubbele gezicht van Evo Morales

Protest tegen beleid van Evo Morales op Mesa 18 

In de aanloop naar de klimaattop in Parijs werpt President Evo Morales zich graag op als beschermer van 'Moeder Aarde'.  Maar niets is minder waar,  zeggen de organisatoren van 'mesa 18', een alternatieve klimaattop waar werd gesproken over de nefaste gevolgen van het Boliviaanse beleid op milieu en klimaat. 

Het voorbije weekend organiseerde de Boliviaanse overheid in Tiquipaya, Cochabamba, haar tweede ‘Volkerentop over Klimaatverandering’. In de aanloop naar de klimaattop in Parijs was dit voor de President Evo Morales een uitgelezen kans om zijn internationaal imago als verdediger van de Pachamama of Moeder Aarde op te poetsen.  

Een ideale gelegenheid voor de sociale bewegingen om de problematiek van de gevolgen van de klimaatverandering in Bolivia samen met de regering te bespreken, is een eerste, logische reactie. Niets is minder waar. Terwijl Morales hard te keer gaat tegen het kapitalisme als grote boosdoender, is het taboe om het over de nefaste rol te hebben die de eigen overheid hierin speelt.

Mesa 18

Even terug in de tijd. In 2010 riep Evo Morales een eerste ‘Volkerentop over Klimaatverandering’ bijeen. Hoewel de naam volkerentop anders doet vermoeden, was het de overheid die de agenda bepaalde.  Het voorstel van enkele organisaties van de civiele maatschappij om een debat, een 18de forum, in te lassen over de oorzaken van de klimaatverandering in eigen land, werd dan ook afgekeurd.

Op deze ‘Mesa 18’ wilden de deelnemers de gevolgen van de petroleumuitbreiding aankaarten en ook de  massale ontbossing voor de aanleg van sojaplantages.

Maar de regering toonde een dubbel gezicht: het invraagstellen van het kapitalisme kon, een debat over de gevolgen van haar eigen ontwikkelingspolitiek niet. Daarop organiseerde de civiele maatschappij een alternatieve top waar dit wel aan bod kon komen. Mesa 18 was gelanceerd.

Anders ontwikkelen

Vijf jaar later is de situatie aan overheidszijde niet veel veranderd: de honger naar natuurlijke rijkdommen is alleen maar toegenomen, net zoals de beperkingen voor organisaties die hier kritiek op leveren.

Het zijn diezelfde organisaties, waaronder ook onze partner Plataforma Boliviania Frente al Cambio Climático, die op 10 en 11 oktober, parallel met Evo’s top, een tweede ‘Mesa 18’ bijeenriepen. Een uitgebreidere groep deze keer, met wel 300 mensen uit alle sectoren van de maatschappij.

Zij stelden het ontwikkelingsmodel van Evo Morales, dat steunt op ontginning van natuurlijke rijkdommen, in vraag  en debatteerden over een alternatief ontwikkelingsmodel. GGO’s, petroleum, nucleaire energie, mijnbouw, vervuiling en klimaatverandering, het kwam allemaal aan bod.

De deelnemers kwamen tot een gezamenlijk slotdocument, waarin de focus ligt op twee actiepunten: de noodzaak van een  energiewinning, los van petroleum en het intrekken van wetten en decreten die het milieu bedreigen.

3.556 miljoen voor petroleumsector

Veel gehoor krijgen de voorstellen van de Mesa 18 voorlopig niet. De regering heeft zopas een steunprogramma ter waarde van 3 556 miljoen dollar als stimulans voor de petroleumexploratie gelanceerd. En begin dit jaar werd een wet goedgekeurd die petroleumexploratie in beschermde natuurgebieden toelaat.
Deze maatregelen staan haaks op de eisen van de civiele maatschappij zowat overal ter wereld, omdat ze bijdragen tot de klimaatverandering en de natuur vernielen.

Zoals verwacht veroordeelde Evo Morales het kapitalisme als grote boosdoener voor de vernieling van de natuur maar hij maakte tegelijkertijd duidelijk dat de landen in het Zuiden niet de ‘boswachters’ zijn van de ontwikkelde landen.

Felien De Smedt
11.11.11 Zuidkantoor Peru

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels