Hongersnood treft 2,5 miljoen Kenianen. Dierenartsen Zonder Grenzen biedt hulp

In delen van Noord-Kenia is de laatste drie jaar geen druppel water meer gevallen. Hierdoor is er een groot tekort aan voedsel, water en graaslanden. Het niveau van ondervoeding bij mens én dier ligt erg hoog, met tal van ziekten tot gevolg. Men schat dat momenteel meer dan 2,5 miljoen mensen getroffen worden door de droogte.  

Water en weilanden zijn schaars geworden. Sommige families hebben tot 90% van hun vee verloren. In landen als Kenia is vee de basis van alle leven: de dieren leveren melk, vlees en eieren, drie essentiële voedingsbronnen. Wanneer de kudde ziek is, is het hele dorp dus in gevaar. Diergeneeskundige hulp op het terrein is daarom een absolute noodzaak als we de hongersnood willen aanpakken. 

Dierenartsen Zonder Grenzen beheert sinds 1999 een project in het getroffen Turkana-gebied, gefinancierd door het Belgisch Overlevingsfonds. Doel hiervan is het niveau van de veeteelt op alle mogelijke manieren op te krikken, bijvoorbeeld door een lokaal diergeneeskundig netwerk op te zetten. Dierenartsen Zonder Grenzen leidt diergezondheidswerkers op die de lokale veestapel inenten tegen gevaarlijke ziektes en die de meest voorkomende aandoeningen behandelen. De organisatie werkt ook aan de ontwikkeling van waterputten, de uitbouw van een vermarktingssysteem en de bevordering van vrede in het gebied. Dierenartsen Zonder Grenzen pakt de hongersnood aan door het vee te genezen. Dit gebeurt op een structurele manier en in samenwerking met de plaatselijke bevolking. De bedoeling is dat de lokale bevolking het project op termijn zelfstandig verder zet. Zanger/tv-maker Jan Leyers is peter van het Turkana-project in Kenia. Hij bezocht het getroffen gebied in 2002. 

Naast dit project start Dierenartsen Zonder Grenzen nu ook een noodhulpproject op. Deze noodhulp omvat massale vaccinatiecampagnes en acties om de veestapel af te bouwen en zo de druk op de omgeving te verminderen. De veehouders krijgen de mogelijkheid om op tijd hun schapen en geiten tegen een eerlijke prijs te verkopen. Het vlees van deze dieren wordt vervolgens verdeeld in scholen, weeshuizen en ziekenhuizen in de getroffen gebieden. Om dit te verwezenlijken hebben we dringend nood aan fondsen. Kenia mag geen tweede Niger worden, waar de giften pas kwamen toen de bevolking begon te sterven …  

Voor meer informatie over de hongersnood in Kenia en de (noodhulp)projecten van Dierenartsen Zonder Grenzen in het getroffen gebied, kan u zich wenden tot:

Dr. Els Bedert, projectverantwoordelijke Oost-Afrika

e.bedert@vsf-belgium.org   

02/539 09 89

Dierenartsen Zonder Grenzen - Paul Deschanellaan 36/38 - 1030 Brussel
Rekeningnummer 732-61900064-60

www.dzg-belgium.org


 

Deel dit artikel