Investeringen in duurzame jobs: goed voor mens én milieu

De klimaatcoalitie belicht in de campagne 'Jobs4Climate' de sociaaleconomische meerwaarde van een sterk klimaatbeleid. Meer en gericht investeren in de duurzame economie creëert duizenden jobs

Investeringen in energierenovaties, een slim elektriciteitsnet, hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer leveren tot 60.000 bijkomende jobs op in België. Tegelijk kunnen ze de luchtvervuiling terugdringen, de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen afbouwen en de klimaatverandering afremmen.

Daarom lanceert de klimaatcoalitie de campagne 'Jobs4climate' : meer en gericht investeren in de duurzame economie creëert duizenden jobs. 5 uitdagingen voor een duurzame toekomst.

1. Verdubbel het tempo van energierenovaties in België

In heel wat woningen in België gaat energie verloren door onvoldoende isolatie of een inefficiënte verwarmingsinstallatie. Het merendeel van de woningen in ons land heeft bijvoorbeeld nog geen muur- of vloerisolatie. Daardoor zitten de bewoners opgezadeld met een té hoge energiefactuur. Een grondige energierenovatie van een woning kan het energieverbruik met 2/3 terugdringen.

De klimaatcoalitie roept op om volop in te zetten op de grondige energierenovatie van woningen. Ook de overheid kan haar ondersteuningsbeleid daarop afstellen. Dat alles kan leiden tot 40.000 bijkomende arbeidsplaatsen in België.

2. Versnel investeringen in hernieuwbare energie

Ons land moet de vervuiling door broeikasgassen in enkele decennia bijna op nul brengen. De energieproductie zal niet langer gebeuren met fossiele brandstoffen maar wel met hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Momenteel lopen de investeringen in nieuwe productiecapaciteit achter op de doelstellingen. Voldoende investeringen in hernieuwbare energie en energieopslag kunnen tot 20.000 bijkomende jobs creëren in België. Tegelijk dringt hernieuwbare energie de luchtvervuiling terug, worden we minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen en vergroot zo de energiezekerheid. 

3. Investeer in het elektriciteitsnet van de toekomst

affiche1

Het elektriciteitsnet staat voor een grondige modernisering. We hebben nood aan een slim net waarin vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afgestemd zijn. Het net moet ook meer stroom kunnen transporteren en de productie van vele hernieuwbare bronnen opvangen.

We staan voor miljardeninvesteringen om het hoog- en laagspanningsnet van de toekomst uit te bouwen. Al die investeringen kunnen tot 4.000 kwalitatieve jobs opleveren in ons land. Van ingenieurs tot elektriciens, een breed pallet van profielen werkt aan het elektriciteitsnet van de toekomst.

4. Openbaar vervoer schreeuwt om investeringen

De afgelopen tien jaar is het gebruik van het spoor met de helft toegenomen, maar de investeringen zijn niet gevolgd. Daardoor vallen er steeds meer gaten: van treinen of de infrastructuur die het laat afweten tot dienstverlening die ondermaats is of lijnen die te weinig worden bediend. Meer investeringen in openbaar vervoer kunnen bijkomende jobs genereren en de luchtvervuiling en files doen afnemen. 

5. Investeer in duizenden kilometers nieuwe fietspaden

In ons land liggen er nog honderden kilometers fietspaden slecht bij. Er is tevens nood aan een uitgebreid fietspadennetwerk met 12.000 kilometer nieuwe fietspaden. Daarbij horen ook nieuwe fietssnelwegen, zeker nu elektrische fietsen aan populariteit winnen. Maar ook andere infrastructuur mag niet over het hoofd gezien worden, zoals veilige fietsenstallingen. De aanleg en het onderhoud van die fietsinfrastructuur kan over heel België voor 2000 bijkomende jobs zorgen. Maar dan moet de overheid wel voldoende investeringsbudgetten vrijmaken.


11.11.11 is één van de organisaties achter deze campagne. Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur van 11.11.11 hield een toespraak bij de lancering van jobs4climate: Klimaatverandering is voor ontwikkelingslanden pijnlijk dichtbij.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels