Ook tekort aan veeartsen in Afrikaanse ontwikkelingslanden

“Er dreigt een tekort aan dierenartsen voor vee”, kopte de Standaard gisteren op haar voorpagina. "Jonge dierenartsen/studenten zijn steeds minder geïnteresseerd in grote huisdieren. Daardoor dreigt op termijn een tekort te ontstaan aan dierenartsen die 's nachts willen opstaan om bijvoorbeeld in een stal een koe te verlossen.” Veeartsen vervullen een belangrijke functie in onze maatschappij. Ze zijn er niet enkel om dieren te genezen, ze spelen indirect ook een erg belangrijke rol voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn. Koeien leveren ons melk en vlees, twee essentiële onderdelen in ons dagelijks voedingspatroon. Zonder veeartsen en diergeneeskundige verzorging blijven de grote en kleine veeboeren in de kou staan en kan het welzijn en de gezondheid van hun dieren niet verzekerd worden. Wat dan weer zijn weerslag heeft op de volksgezondheid.

 

Ook in de Afrikaanse ontwikkelingslanden, waar een heel groot deel van de bevolking direct of indirect afhankelijk is van de veeteelt, is er dringend nood aan een uitbreiding van het diergeneeskundig netwerk. In het zuiden van Soedan stelde Dierenartsen Zonder Grenzen zopas een uitbraak van geitenpest vast. De herders in het getroffen gebied verloren 50 tot 100% van hun geiten! Dramatische aantallen. Voor de kleine veeboeren betekent dit een catastrofe. Deze geiten zijn hun belangrijkste en dikwijls ook enige bron van voedsel en inkomen. Sterven de geiten, dan hebben de boeren niets meer en kunnen ze hun families niet meer onderhouden.

 

Dierenartsen Zonder Grenzen roept de Europese Commissie op om een actieplan te financieren voor haar Afrikaans netwerk. De ngo leidt in Afrika diergezondheidswerkers op die veestapels inenten tegen gevaarlijke ziektes. Op die manier kunnen ziektehaarden voorkomen worden. Dierenartsen Zonder Grenzen beheert al een groot project in Zuid-Soedan, dat als doel heeft de laatste haard van runderpest uit te roeien. Al meer dan 10 jaar bouwt de organisatie netwerken van autonome veeartsen uit en organiseert ze opleidingen waardoor diergezondheidswerkers runderpest leren opsporen en bestrijden. De runderpest heeft meer dan veertig jaar huisgehouden in Afrika en heeft tot enorme materiële, dierlijke en menselijke schade geleid. De crisis kon slechts bedwongen worden door er jarenlang op mondiaal niveau tegen te strijden. Die strijd moeten we blijven voortzetten! Gezond vee is van levensbelang. Want als de kudde sterft, sterft het dorp.

 

Dierenartsen Zonder Grenzen pakt de hongersnood in Afrika aan door de veestapel te genezen. De organisatie steunt de lokale boeren met opleidingen, medicijnen en vaccins en informeert hen over dierlijke productie en veehandel. Momenteel beheert de organisatie 14 projecten in acht landen.

 

 

Voor meer informatie over de geitenpest in Zuid-Soedan en/of de diergeneeskundige projecten van Dierenartsen Zonder Grenzen, kan u zich wenden tot:

Dr. Els Bedert, projectverantwoordelijke Oost-Afrika, e.bedert@vsf-belgium.org  of  02/539 09 89,

 

Dierenartsen Zonder Grenzen - Paul Deschanellaan 36/38 - 1030 Brussel

Rekeningnummer: 732-61900064-60

Op onze website www.dzg-belgium.org vindt u een uitgebreid en informatief persdossier.

 

Deel dit artikel