Belangrijke stap op weg naar Waardig Werk

Dit jaar werd voor het eerst een commissie georganiseerd die debatteerde over de verantwoordelijkheid van multinationals inzake arbeidsomstandigheden in de volledige toeleveringsketen

Op de voorbije conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werden belangrijke stappen gezet op weg naar waardig werk in de volledige toeleveringsketen van multinationals. 

MIJLPAAL 

Jaarlijks komen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers  en overheden van de 187 lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) bijeen op de IAO-conferentie in Genève om het internationale beleid mbt arbeid uit te stippelen en op te volgen.

Dit jaar werd voor het eerst een commissie georganiseerd die debatteerde over de verantwoordelijkheid van multinationals inzake arbeidsomstandigheden in de volledige toeleveringsketen. Iets waar werknemers al jaren vragende partij voor waren....  Een mijlpaal in de geschiedenis van de IAO.

Collega's van ACV, Wereldsolidariteit, Schone Kleren Campagne en IKAJ waren erbij en brachten verslag uit op de MO*-blog.

Geen nieuwe conventie, maar wel belangrijke conclusies

Hoewel er geen akkoord was om een nieuwe internationale norm (of "conventie") uit te werken - een iets te ambitieuze droom misschien vanuit werknemerszijde - zijn er toch belangrijke conclusies genomen waarmee werknemers wereldwijd iets in handen hebben om hun lobbywerk mbt de realisatie van waardig werk mee verder te zetten. Nu is het aan het bestuur van de IAO om een bijeenkomst van experten bijeen te roepen die moet onderzoeken welke eventuele nieuwe normen nodig zijn om waardig werk in de volledige toeleveringsketen te garanderen. Wordt sowieso vervolgd dus...

Belang van bindende akkoorden met multinationals

Cruciaal in de conclusies is de verwijzing naar enkele bindende akkoorden die in het verleden reeds rechtstreeks met multinationals gesloten werden, zoals het Bangladesh Akkoord (waarbij westerse kledingbedrijven zoals H&M zich medeverantwoordelijk verklaren voor de arbeidsomstandigheden in Bengaalse fabrieken).

Maria Emeninta in gesprek met Bart Verstraeten

Maria Emeninta van vakbond K-SBSI uit Indonesië geeft aan waarom die akkoorden zo belangrijk zijn.  "Hierdoor nemen de multinationals rechtstreek hun verantwoordelijkheid op voor de werkomstandigheden in hun toeleveringsketen. Zij moeten dus met hun toeleveranciers samenwerken om de engagementen in die akkoorden waar te maken. Bovendien zijn die akkoorden bindend: Als de bedrijven hun engagementen niet nakomen, kunnen we een gerechtelijke procedure beginnen tegen hen. Dat geeft ons een serieuze stok achter de deur om hen onder druk te zetten".

Als de bedrijven hun engagementen niet nakomen, kunnen we een gerechtelijke procedure beginnen tegen hen. Dat geeft ons een serieuze stok achter de deur om hen onder druk te zetten. Maria Emeninta van vakbond K-SBSI

Lees het volledige interview van onze collega Bart Verstraeten met Maria Emeninta.

24 landen op het matje geroepen.

Uiteraard was boven beschreven commissie niet de enige. Ook de jaarlijks terugkerende commissie van de normen vond plaats en riep 24 landen op het matje om zich te verantwoorden mbt ernstige schendingen van arbeidsrechten. Bekijk het overzicht. Ook andere belangrijke discussies werden gevoerd. Het zou ons te ver leiden om hier verder op in te gaan, maar op de MO*-blog vind je nog vele boeiende bijdragen over de 105de IAO-conferentie, waaronder deze eindbeschouwing van enkele collega's.

Meer info over hoe Wereldsolidariteit zich samen met haar Zuidpartners voorbereidde op de conferentie, lees je hier

WSM DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels